Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Λογιστής-Φοροτεχνικός

Γενικές πληροφορίες

Ο Λογιστής-Φοροτεχνικός (Λ-Φ) ασχολείται με τις λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών και άλλων φυσικών προσώπων. Μεταξύ των καθηκόντων του είναι η εποπτεία και εφαρμογή διαδικασιών για τον προσδιορισμό των φορολογικών υποχρεώσεων του πελάτη και η ακρίβεια των στοιχείων και παραστατικών, η ενημέρωση και τήρηση των φορολογικών βιβλίων, η σύνταξη, υπογραφή και υποβολή στατιστικών στοιχείων και καταστάσεων, η συμμετοχή στις καταχωρίσεις και ο έλεγχος των λογαριασμών γενικής και αναλυτικής λογιστικής κτλ.

Ορισμένες από τις δεξιότητες που απαιτούνται για έναν Λ-Φ είναι η ευελιξία στη διαχείριση πολλαπλών εργασιών υπό πίεση, η ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου, ώστε να τηρούνται οι προθεσμίες, η πελατοκεντρική φιλοσοφία και η τήρηση των εντολών της Διεύθυνσης.

 Ειδικότητες

Ανάλογα με το ποια τάξης άδεια (Α, Β, Γ, Δ) έχει, ο Λ-Φ αναλαμβάνει συγκεκριμένες λογιστικές ευθύνες.

 Επαγγελματικό δικαίωμα

Ο Λ-Φ μπορεί να εργαστεί είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας είτε ως μισθωτός σε λογιστικό γραφείο ή εταιρεία είτε και στο δημόσιο τομέα.

Εργασιακές συνθήκες

Ο Λ-Φ εργάζεται σε συνθήκες και ώρες γραφείου. Ωστόσο, ορισμένες φορές απαιτείται η εργασία εκτός ωραρίου, όταν χρειάζεται να τηρηθούν οι προθεσμίες.

Προοπτικές

Οι προοπτικές εξέλιξης ενός Λ-Φ εξαρτώνται από τον τομέα όπου εργάζεται και αφορούν τόσο το πεδίο δραστηριοτήτων όσο και τη θέση του.

 Χρήσιμες πληροφορίες

Κατηγορία επαγγέλματος με ζήτηση: