Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Η Τεχνολογία Πληροφορικής (Information technologyIT) είναι τομέας που ασχολείται με τη συσσώρευση, διαχείριση, αποθήκευση και διάχυση κάθε είδους πληροφορίας (εικόνα, ήχος, κείμενο, αριθμός) μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων επικοινωνίας.

Η ΙΤ βρίσκεται στον πυρήνα της σύγχρονης ζωής, καθώς εφαρμόζεται σε όλους σχεδόν τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, από το χώρο των αγορών, των παιχνιδιών, τη δημιουργία λογισμικού για το διαδίκτυο και τις επικοινωνίες, μέχρι την ανάλυση συστημάτων σε πολυεθνικές εταιρείες και κυβερνητικούς οργανισμούς.

Παγκοσμίως, η βιομηχανία της ΙΤ έχει επηρεαστεί λιγότερο από άλλες στην περίοδο της πρόσφατης κρίσης. Ο λόγος είναι ότι οι ΙΤ επαγγελματίες συμβάλλουν στη μείωση του κόστους μιας επιχείρησης ή οργανισμού, αλλά και στην ενδυνάμωση της παρουσίας τους στην αγορά που ολοένα και περισσότερο στηρίζεται στη δραστηριοποίηση μέσω διαδικτύου. Επίσης, διευκολύνουν την επικοινωνία ανάμεσα στις εταιρείες, αλλά και ανάμεσα στα τμήματα της ίδιας της εταιρείας, εξοικονομώντας έτσι παραγωγικό χρόνο.

Οι επαγγελματίες του χώρου της ΙΤ συνδυάζουν την εκπαίδευση με την εμπειρία. Η ΙΤ είναι ένα πεδίο που διαρκώς εξελίσσεται μέρα με την ημέρα. Οι νέες τεχνολογίες στους Η/Υ και τις κινητές συσκευές χαράζουν το δρόμο με τον οποίο ζούμε τόσο σε καθημερινό, προσωπικό επίπεδο όσο και σε επαγγελματικό. Γι’ αυτό και υπάρχει ανάγκη για άτομα με αγάπη για την ΙΤ, ένα πεδίο χωρίς σύνορα για τις ικανότητές τους, αλλά και επιθυμία να συμβάλλουν στη διαμόρφωση του κόσμου του αύριο.