Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ειδικός Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης

Γενική Περιγραφή: Ο Ειδικός Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης μεριμνά για την ψυχοσωματική υγεία, την ψυχοσωματική εξέλιξη, τη διαπαιδαγώγηση και την κοινωνικοποίηση βρεφών και νηπίων, παιδιών δηλαδή ηλικίας 0-6 ετών. Τους προσφέρει αγωγή, ψυχαγωγία φροντίδα (φαγητό, καθαριότητα), σύμφωνα με τις αρχές της βρεφοκομίας και της παιδαγωγικής. Ακολουθεί το ημερήσιο πρόγραμμα του βρεφονηπιακού σταθμού, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά δραστηριότητες που βοηθούν το παιδί να αποκτήσει γνώσεις και εμπειρίες, να αναπτύξει ευαισθησία, φαντασία, αισθητική, δημιουργική ικανότητα έκφρασης, παρατηρητικότητα και αυτονομία, γενικά να διευρύνει τον εσωτερικό του κόσμο, να ωριμάσει συναισθηματικά και ψυχοκινητικά. Φροντίζει με κατάλληλη προσέγγιση για τη συμμετοχή στις δραστηριότητες όλων ανεξαιρέτως των παιδιών και για τη δημιουργία ατμόσφαιρας στοργής, αποδοχής, ασφάλειας και χαράς. Παρατηρεί τις αντιδράσεις του κάθε παιδιού, επισημαίνει αλλαγές ή παθολογικά συμπτώματα, ενημερώνει σχετικά τον/την υπεύθυνο/η βρεφονηπιοκόμο ή νηπιαγωγό και με την έγκρισή του/της τους γονείς και τους ειδικούς (γιατρό, ψυχολόγο κ.λπ.). Εφαρμόζει πιστά όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και ευθύνεται για κάθε αμέλεια ή παράλειψη που μπορεί να έχει επίπτωση στην υγεία των παιδιών. Αναπληρώνει τον/την βρεφονηπιοκόμο/νηπιαγωγό, όταν απουσιάζει. Συντάσσει εκθέσεις και ενημερώνει βιβλία που προβλέπονται από τους κανονισμούς για θέματα που αφορούν τα παιδιά και γενικά τη λειτουργία του σταθμού. Εκτελεί σε ημερήσια βάση τις εργασίες που περιγράφονται παρακάτω και προσαρμόζονται στις ανάγκες των παιδιών, τις συνθήκες της ημέρας ή τις απαιτήσεις της ημερήσιας εργασίας του/της.

Οι κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες του Ειδικού Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης είναι οι ακόλουθες:

 • Υποδοχή των παιδιών (βρεφών και νηπίων)
 • Καθαριότητα των παιδιών
 • Διατροφή
 • Πρόγραμμα αγωγής
 • Ανάπαυση των παιδιών
 • Αναχώρηση των παιδιών.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για να ακολουθήσει κάποιος τη συγκεκριμένη ειδικότητα πρέπει να σπουδάσει στα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων ή στα αντίστοιχα τμήματα ΙΕΚ.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Ειδικός Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης χρειάζεται να διαθέτει:

 • Υπομονή, κατανόηση, φαντασία και ευσυνειδησία
 • Αγάπη για τα παιδιά και κατανόηση για τα ιδιαίτερα προβλήματα και τις ανάγκες τους Ευρύτερη παιδεία και πολλαπλά ενδιαφέροντα
 • Διοικητικές ικανότητες
 • Ικανότητα επικοινωνίας και ικανότητα μετάδοσης  γνώσεων στους μαθητές και να προκαλεί το σεβασμό, αλλά και την αγάπη στο πρόσωπό του
 • Προσιτότητα και συνεργατικότητα με τους γονείς
 • Επικοινωνιακή ικανότητα
 • Ικανότητα ομαδικής εργασίας
 • Γνώση ξένων γλωσσών
 • Προσβασιμότητα στα νέα τεχνολογικά μέσα.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Ο Ειδικός Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε κέντρα προσχολικής αγωγής (βρεφονηπιακούς σταθμούς), εκτελώντας τις ακόλουθες κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες υπό την καθοδήγηση και σε συνεργασία με τον/την υπεύθυνο/η βρεφονηπιοκόμο ή νηπιαγωγό.