Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου – Ειδικός Τουριστικού Πρακτορείου

Γενική Περιγραφή: Οι κύριες δραστηριότητες που επιτελεί ο Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου – Ειδικός Τουριστικού Πρακτορείου είναι η προετοιμασία και συντήρηση της πληροφοριακής βάσης του τουριστικού γραφείου, καθώς και το να συμπεριλαμβάνει τη συλλογή, αξιολόγηση και οργάνωση προς χρήση ολόκληρου του αναγκαίου πληροφοριακού υλικού (πληροφορίες & τιμές). Στην προετοιμασία και συντήρηση της πληροφοριακής βάσης καθώς και στη δυνατότητα υλοποίησης από τον Πράκτορα των υπηρεσιών-δραστηριοτήτων, εξέχουσα σημασία έχει κάθε επιμέρους μορφή τουριστικής υπηρεσίας που μπορεί από μόνη της ή σε συνδυασμό με άλλες να συνθέσει το τελικό τουριστικό προϊόν.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου – Ειδικός Τουριστικού Πρακτορείου θα πρέπει να διαθέτει γνώσεις στα παρακάτω θεματικά πεδία:

 • Δημιουργία των πακέτων διακοπών 
 • Διαχείριση εισερχόμενου τουρισμού (Incoming Tourism)
 • Επαγγελματικό ταξίδι (Business Travel)
 • Οργάνωση συνεδρίων 
 • Ταξίδια κινήτρων ( Incentive Travel)
 • Αντιπροσώπευση - προώθηση.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου – Ειδικός Τουριστικού Πρακτορείου οφείλει να διαθέτει:

 • Κοινωνικότητα, ευχάριστη προσωπικότητα και ευγένεια
 • Υπομονετικότητα, εξυπηρετικότητα
 • Ευχέρεια στο λόγο
 • Εντιμότητα, υπευθυνότητα, ευσυνειδησία και διακριτικότητα
 • Γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας.
 • Ικανότητα υπολογισμού
 • Γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Επαγγελματικές προοπτικές: Οι χώροι με τους οποίους μπορεί να απασχοληθεί ο Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου – Ειδικός Τουριστικού Πρακτορείου αφορούν τις παρακάτω λειτουργίες:

 • Αεροπορικό εισιτήριο (ναύλοι - ticketing)
 • Εισιτήρια πλοίων-τρένων και άλλων μέσων μαζικής μεταφοράς
 • Ξενοδοχεία (υπηρεσίες διαμονής & εστίασης)
 • Θαλάσσιος τουρισμός (κρουαζιέρες-yachting)
 • Ενοικιάσεις αυτοκινήτων
 • Τουριστικά λεωφορεία
 • Νέες μορφές τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων (αθλητικός, πολιτιστικός, περιπέτειας κ.λπ.)
 • Ξεναγοί-animation-tour leaders
 • Δημιουργία πακέτων διακοπών (package tours/holidays).

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου – Ειδικός Τουριστικού Πρακτορείου εργάζεται πρωινές, απογευματινές ή νυχτερινές ώρες, ανάλογα με τη βάρδιά του. Υπερωρίες απαιτούνται συνήθως κατά τους μήνες αιχμής. 

Επαγγελματικές Οργανώσεις: Οι απόφοιτοι των ΤΕΙ εγγράφονται στο Σύλλογο Αποφοίτων ΤΕΙ Τουριστικών Επιχειρήσεων.