Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ειδικός Εμπορικών Επιχειρήσεων

Γενική Περιγραφή: Ο Ειδικός Εμπορικών Επιχειρήσεων έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί και να στελεχώσει οποιασδήποτε μορφής και μεγέθους εμπορική επιχείρηση. Είναι κάτοχος των σύγχρονων μεθόδων, τεχνικών καθώς και των γνώσεων που απαιτούνται για την ίδρυση, την οργάνωση και τη διοίκηση μιας Εμπορικής Επιχείρησης. Οι οικονομικές του γνώσεις, οι γνώσεις γενικής φορολογικής και μηχανογραφημένης λογιστικής και Η/Υ τον καθιστούν ικανό να μπορεί να στελεχώνει τις οικονομικές υπηρεσίες κάθε εμπορικής επιχείρησης και να συμβάλει στη λήψη οικονομικών αποφάσεων. Οι άρτιες εμπορικές του γνώσεις τον καθιστούν ικανό να στελεχώσει τις πωλήσεις και το marketing με αξιώσεις. Η τριβή του πάνω στα αντικείμενα σύναψης συμβάσεων, συμφωνιών, πιστοποίησης ποιότητας, καθώς και η βαθιά γνώση και ενημέρωση για το διεθνές εμπορικό περιβάλλον, συμβάλλουν στο να χαρακτηρίζεται ως στέλεχος απαραίτητο για κάθε εμπορική επιχείρηση, αφού μπορεί να καλύψει ολόκληρο το φάσμα των λειτουργιών της επιχείρησης.

Οι κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες που εκτελεί είναι οι ακόλουθες:

 • Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για την εγκατάσταση, ίδρυση, οργάνωση και διοίκηση οποιασδήποτε εμπορικής επιχείρησης
 • Συμμετοχή στη λήψη των οικονομικών αποφάσεων και στη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται γι' αυτές
 • Συμμετοχή στις διαδικασίες εφαρμογής του μείγματος marketing
 • Συμμετοχή στην οργάνωση, διοίκηση των πωλήσεων και στην ανάπτυξη στρατηγικών και τεχνικών των πωλήσεων
 • Συμμετοχή στις αποφάσεις για την οργάνωση του χώρου, την τοποθέτηση προϊόντων (εφαρμογή του Merchandising) με απαραίτητη γνώση των διαδικασιών και προτύπων, διασφάλισης της ποιότητας
 • Συγκέντρωση στοιχείων, πληροφοριών από το διεθνές και το ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλλον και εκτίμηση των τάσεων που επικρατούν
 • Συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης κατάρτισης συμβάσεων και εμπορικών συμφωνιών.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Ειδικός Εμπορικών Επιχειρήσεων πρέπει να χαρακτηρίζεται από:

 • Ευχέρεια και άνεση στην επικοινωνία του με τους ανθρώπους
 • Ευγένια, ικανότητα πειθούς και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Αυτοπεποίθηση
 • Άνεση στις κοινωνικές επαφές, επικοινωνιακές ικανότητες, δυναμισμό
 • Διαπραγματευτική ικανότητα, πειστικότητα στο λόγο, επιχειρηματολογία και ετοιμολογία
 • Βαθιά γνώση των προϊόντων/υπηρεσιών που προωθεί, των ανταγωνιστικών προϊόντων που κυκλοφορούν, καθώς και της κατάστασης και τάσης της αγοράς
 • Καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (κυρίως της αγγλικής) και υπολογιστική ικανότητα.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Η αγορά είναι πολύ ανταγωνιστική και ρευστή, αλλά πάντοτε ανοιχτή για δυναμικά και δραστήρια Στελέχη Πωλήσεων. Έτσι, η ζήτηση στην αγορά εργασίας σήμερα για έμπειρους Ειδικούς Πωλήσεων είναι μεγάλη, παρόλο που υπάρχει αντίστοιχα μεγάλη προσφορά νέων στελεχών με αυξημένα εκπαιδευτικά προσόντα.

Οι αμοιβές των Ειδικών Εμπορικών Επιχειρήσεων στα καταστήματα είναι συνήθως χαμηλές, ενώ οι πωλητές που δραστηριοποιούνται στις έμμεσες πωλήσεις είναι καλύτερα αμειβόμενοι. Το ύψος των αποδοχών τους είναι ανάλογο με την αξία των προϊόντων ή υπηρεσιών που προωθούν και μπορεί να φθάσει σε αρκετά υψηλά επίπεδα, όταν προσαυξάνεται με μηνιαίο ή ετήσιο bonus, ή ποσοστά επί των πωλήσεων που πραγματοποιεί. Επιπλέον, ορισμένες επιχειρήσεις, ανάλογα με την πολιτική τους, παρέχουν, επιδοτούν ή επιβραβεύουν τους πωλητές τους με ειδικά πριμ ή άλλα προνόμια, όπως ταξίδια, αυτοκίνητα, ομαδική ασφάλιση κ.λπ. Ο Ειδικός Εμπορικών Επιχειρήσεων μπορεί να απασχοληθεί σε πολλούς τομείς του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, στα τμήματα πωλήσεων των διαφόρων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πώληση καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών, σε αντιπροσωπείες εισαγόμενων προϊόντων κ.λπ. Ακόμη, μπορεί να απασχοληθεί σε εταιρείες του δημόσιου τομέα (π.χ., στο τμήμα πώλησης κινητών τηλεφώνων ή συνδέσεων με το διαδίκτυο του ΟΤΕ).