Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Η εκπαίδευση διαμορφώνει την προσωπικότητα του ανθρώπου και τον πολιτισμό του. Δεν περιορίζεται στους χώρους του σχολείου και στα ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά μπορεί να λάβει χώρα σχεδόν παντού, όπως νοσοκομεία, φυλακές ή και στο σπίτι.

Κύρια δραστηριότητα του εκπαιδευτικού είναι η διδασκαλία. Ο εκπαιδευτικός δεν έχει μόνο διδακτικό ρόλο αλλά και παιδευτικό, δηλαδή αποτελεί έναν κεντρικής σημασίας παράγοντα στο να καταστούν τα παιδιά αυτάρκεις, αυτόνομες προσωπικότητες, που θα είναι σε θέση να ζήσουν στην κοινωνία σε αρμονία με τους άλλους. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες θέσεις απαραίτητες στο χώρο της εκπαίδευσης, όπως εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι, ή όσοι ασχολούνται με διοικητικά και υποστηρικτικά καθήκοντα.

Ο εκπαιδευτικός ως δάσκαλος ή καθηγητής ασχολείται και με την ειδική αγωγή, δηλαδή με παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στην περίπτωση αυτή συνεπικουρείται από ανθρώπους ειδικούς στο συγκεκριμένο μαθησιακό ζήτημα που καλείται να αντιμετωπίσει, ενώ και ο ίδιος ενδέχεται να έχει λάβει επιπλέον εκπαίδευση πάνω σε αυτόν τον τομέα.

Ο κλάδος της εκπαίδευσης αποτελεί πρόκληση, καθώς επηρεάζει αποφασιστικά τη ζωή των μαθητών. Γι’ αυτό και είναι μια ιδιαίτερα υπεύθυνη δουλειά, αλλά προσφέρει και μεγάλη ικανοποίηση σε όσους την έχουν επιλέξει..

Σχετικά επαγγέλματα