Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τηλεφωνητής

Γενική Περιγραφή: Τηλεφωνητής είναι ο υπάλληλος που εργάζεται σε τηλεφωνικό κέντρο και μεριμνά για τη διεξαγωγή της τηλεφωνικής σύνδεσης και επικοινωνίας. Δέχεται όλες τις τηλεφωνικές κλήσεις που γίνονται στο τηλεφωνικό κέντρο και τις προωθεί στον τελικό αποδέκτη τους. Οι κλήσεις μπορεί να είναι αστικές-υπεραστικές-διεθνείς ή ακόμη κλήσεις από πλοία που ταξιδεύουν.

Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Τηλεφωνητή εξαρτώνται από το χώρο εργασίας του. Αν εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, παρέχει πληροφορίες, συνδέει το άτομο που καλεί με το άτομο με το οποίο θέλει να μιλήσει και φροντίζει για την αποστολή και λήψη τηλεομοιοτυπιών (φαξ). Αν εργάζεται στον τομέα των δημοσίων υπηρεσιών τηλεφωνίας, παρέχει πληροφορίες καταλόγου, συνδέει το άτομο που καλεί με το άτομο με το οποίο θέλει να μιλήσει και δέχεται κλήσεις για βλάβες και παράπονα και τις προωθεί στο αρμόδιο τμήμα.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για την άσκηση του επαγγέλματος απαιτείται απολυτήριο λυκείου και η γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Τηλεφωνητής είναι απαραίτητο να διαθέτει:

  • Εγκαρδιότητα, φιλικότητα, κριτική σκέψη
  • Συναισθηματική ωριμότητα
  • Ευσυνειδησία, επινοητικότητα, κοινωνική δεξιότητα
  • Ευχέρεια λόγου
  • Αυτάρκεια, συνέπεια
  • Υπομονή, αντοχή και ψυχραιμία
  • Επιδεξιότητα
  • Ταχύτητα στο χειρισμό του τηλεφωνικού κέντρου.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Στη σημερινή εποχή, εξαιτίας της αυτοματοποίησης της τηλεφωνίας, της κινητής τηλεφωνίας και των εξελίξεων της τεχνολογίας, η ζήτηση για Τηλεφωνητές στην αγορά εργασίας έχει περιοριστεί. Ο τηλεφωνητής απασχολείται σε τηλεφωνικά κέντρα επιχειρήσεων και οργανισμών, σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ή σε δημόσιες υπηρεσίες τηλεφωνίας. Οι αμοιβές κινούνται σε μέτρια επίπεδα. 

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Τηλεφωνητής εργάζεται ατομικά σε κλειστό χώρο γραφείου, συχνά κάτω από συνθήκες άγχους και έντασης, αφού οι κλήσεις είναι συνεχείς. Η καθημερινή απρόσωπη επαφή με τους συνομιλητές και οι επαναληπτικές κινήσεις πολλές φορές κουράζουν και επιφέρουν ανία. Ο Τηλεφωνητής εργάζεται σχεδόν απομονωμένος από τους υπόλοιπους εργαζομένους, καθώς δεν μπορεί να μετακινηθεί από τη θέση του χωρίς κάποιος να τον αντικαταστήσει. Στον ιδιωτικό τομέα το ωράριο εργασίας του εξαρτάται από τη λειτουργία και τις ανάγκες της επιχείρησης, ενώ στο δημόσιο τομέα είναι συνήθως κυλιόμενο με απαιτήσεις νυχτερινής απασχόλησης και σπάνια περιλαμβάνει υπερωρίες.