Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Πλανόδιος Πωλητής

Γενική Περιγραφή: Ο Πλανόδιος Πωλητής ασχολείται με την πώληση προϊόντων μικρής αξίας σε ανοικτούς χώρους. Συγκεκριμένα,  αφού προμηθευτεί από τον τόπο "παραγωγής" τους τα προς πώληση προϊόντα, τα εκθέτει σε ειδικά διαμορφωμένους πάγκους και επιδιώκει την πώλησή τους. Επίσης, φροντίζει για την αποθήκευση των προϊόντων που μένουν απούλητα.

Εξοπλισμός και Μέσα: Ο Πλανόδιος Πωλητής θα πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη διάθεση των προϊόντων του, όπως ειδικό πάγκο, λάμπες με ηλεκτρογεννήτριες κ.λπ.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Βασική προϋπόθεση για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος είναι η αγορά της αντίστοιχης άδειας από τους κατά τόπους δήμους.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για την άσκηση του επαγγέλματος δεν απαιτείται ειδική εκπαίδευση ή κατάρτιση, αλλά κάποια στοιχειώδης γνώση της αγοράς.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Για το συγκεκριμένο επάγγελμα απαιτείται:

  • Εργατικότητα, προθυμία, εγκαρδιότητα
  • Κοινωνική δεξιότητα
  • Υπομονή και επιμονή
  • Διαπραγματευτική ικανότητα
  • Ικανότητα επικοινωνίας
  • Ικανότητα αντίληψης του χώρου και καλαισθησία.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Η μεταβολή των δομών του εμπορίου και η εξάπλωση των πολυκαταστημάτων περιορίζουν τις δυνατότητες δράσης των Πλανόδιων Πωλητών.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Πλανόδιος Πωλητής εργάζεται σε εξωτερικούς χώρους, χωρίς συγκεκριμένο ωράριο, ακόμη και κατά τις ημέρες των εορτών και των αργιών, ως ελεύθερος επαγγελματίας. Πρόκειται για κουραστικό επάγγελμα, αφού απαιτεί πολλές ώρες ορθοστασίας και εργασία κάτω από αντίξοες πολλές φορές καιρικές συνθήκες. Εξάλλου, υπάρχουν περιπτώσεις Πλανόδιων Πωλητών, οι οποίοι, μην έχοντας εξασφαλίσει άδεια για την πώληση των προϊόντων τους, εργάζονται παράνομα σε συνθήκες μεγάλου άγχους. Επιπλέον, οι μετακινήσεις και τα ταξίδια είναι συχνά.