Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Παραγωγός Προϊόντων Αλευρόμυλων, Παραγωγή Αμύλων και Προϊόντων Αμύλου

Γενική Περιγραφή:
Ο Παραγωγός Προϊόντων Αλευρόμυλων, Αμύλου και Προϊόντων Αμύλου είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία του σιταριού και την παραγωγή προϊόντων αμύλου. Για την παραγωγή αμύλου και προϊόντων αμύλου απαιτείται μια σειρά εργασιών, τις οποίες αναλαμβάνουν ειδικευμένοι εργάτες. Αρχικά, οι εργάτες παραλαμβάνουν την πρώτη ύλη από τον παραγωγό σίτου και φροντίζουν να καθαριστεί το σιτάρι σε ειδικά καθαριστήρια, να γίνει διαχωρισμός υλικών και κατόπιν να γίνει η επεξεργασία του σιταριού στον κυλινδρόμυλο. Επίσης, παρακολουθούν τους ηλεκτρονικούς πίνακες για να βεβαιώνονται ότι λειτουργούν σωστά και ότι οι διαδικασίες προχωρούν ομαλά. Σε συνεργασία με το χημικό, αποφασίζουν την επιθυμητή ποιότητα του αλευριού. Όταν το αλεύρι είναι έτοιμο, φροντίζουν για την τοποθέτησή του σε σάκους.

Εξοπλισμός και Μέσα:
Στο πλαίσιο της εργασίας του ο Παραγωγός Προϊόντων Αλευρόμυλων, Αμύλου και Προϊόντων Αμύλου χρησιμοποιεί ειδικά ηλεκτρονικά μηχανήματα, όπως κυλινδρόμυλο και μηχανές διαχωρισμού υλικών.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος:
Για να ανοίξει δική του επιχείρηση ο Παραγωγός Προϊόντων Αλευρόμυλων, Αμύλου και Προϊόντων Αμύλου χρειάζεται άδεια άσκησης επαγγέλματος από το υπουργείο Βιομηχανίας.

Απαιτούμενες Δεξιότητες:
Ο Παραγωγός Προϊόντων Αλευρόμυλων, Αμύλου και Προϊόντων Αμύλου είναι απαραίτητο να διαθέτει:

  • Ικανότητα αντίληψης χώρου
  • Μηχανική και υπολογιστική ικανότητα
  • Επιδεξιότητα κατά το χειρισμό των ηλεκτρονικών μηχανημάτων
  • Οργανωμένη σκέψη
  • Κοινωνική δεξιότητα
  • Ηγετικές ικανότητες, αν είναι προϊστάμενος παραγωγής
  • Ευσυνειδησία
  • Επινοητικότητα
  • Δυναμισμό
  • Συνέπεια και ηρεμία.

Επαγγελματικές Προοπτικές:
Τα προϊόντα αμύλου καλύπτουν βασικές ανάγκες διατροφής, για το λόγο αυτό οι ειδικευμένοι τεχνίτες δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα για την ένταξή τους στο επάγγελμα. Οι Παραγωγοί Αμύλου και Προϊόντων Αμύλου λαμβάνουν επιδόματα που προβλέπονται από τη συλλογική σύμβαση εργασίας των μυλεργατών και οι αμοιβές μπορούν να χαρακτηριστούν ικανοποιητικές. Μπορεί να εργαστεί σε βιομηχανίες παραγωγής αλεύρων-σιμιγδαλιών και γενικά σε επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων αμύλου. Επίσης, μπορεί να ανοίξει τη δική του επιχείρηση.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον:
Ο Παραγωγός Προϊόντων Αλευρόμυλων, Αμύλου και Προϊόντων Αμύλου συνεργάζεται με τους άλλους εργάτες του εργοστασίου. Η εργασία του απαιτεί χειρωνακτικές δεξιότητες που αφορούν τη χρήση μηχανημάτων και οι οποίες μαθαίνονται εμπειρικά. Το ωράριο εργασίας του είναι το τυπικό οχτάωρο, το οποίο, όμως, επιβαρύνεται πολλές φορές με υπερωριακή απασχόληση. Η βιομηχανία παραγωγής αλεύρων έχει εξελιχθεί ηλεκτρονικά-τεχνολογικά τα τελευταία χρόνια, σε βαθμό που οι εργαζόμενοι δεν χειρίζονται πια εργαλεία, αλλά παρακολουθούν τους ηλεκτρονικούς πίνακες και ελέγχουν την ομαλή λειτουργία των μηχανών. Ο Παραγωγός Προϊόντων Αλευρόμυλων, Αμύλου και Προϊόντων Αμύλου εργάζεται μέσα στον κλειστό χώρο του εργοστασίου, όπου ο θόρυβος είναι έντονος. Όταν χειρίζεται μηχανήματα, υπάρχουν κίνδυνοι ατυχήματος και για το λόγο αυτό χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός.

Επαγγελματικές Οργανώσεις:
Αν είναι υπάλληλος, εγγράφεται στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Μυλεργατοϋπαλλήλων και Μακαρονοτεχνιτών.

Κατηγορία επαγγέλματος: