Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Χορογράφος

Γενική Περιγραφή: Ο Χορογράφος επενδύει με επινόηση χορευτικών αρμονικών κινήσεων ένα μουσικό κομμάτι. Η εργασία του περιλαμβάνει συγκεκριμένες δραστηριότητες, όπως τη δημιουργία της χορογραφίας για κάποιο μουσικό κομμάτι, τη συνεργασία με χορευτές και την εκτέλεση δοκιμών πάνω στη χορογραφία, την τροποποίηση-βελτίωση των σημείων όπου υπάρχει πρόβλημα, την ενημέρωση πάνω στο είδος του χορού με το οποίο ασχολείται κτλ.

Εξοπλισμός και Μέσα: Ο Χορογράφος χρησιμοποιεί κασετόφωνο και μουσικά CD.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Για την άσκηση του επαγγέλματος του Χορογράφου δεν απαιτείται ειδική άδεια, εκτός από την περίπτωση που ασκεί το επάγγελμα του καθηγητή χορού. Για τη λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος στην περίπτωση αυτή, χρειάζεται προϋπηρεσία πέντε χρόνων και πτυχίο.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για να ασκήσει κάποιος το επάγγελμα του Χορογράφου πρέπει να αποκτήσει γνώσεις τεχνικής χορού. Σχολές που προσφέρουν αυτές τις γνώσεις είναι η Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης, καθώς και ιδιωτικές σχολές. Για τη λήψη του πτυχίου, που είναι ισότιμο με τα πτυχία των ΤΕΙ, απαιτούνται εξετάσεις στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Για το επάγγελμα του Χορογράφου απαιτείται:

  • Καλλιτεχνική παιδεία
  • Δημιουργική φαντασία
  • Άριστη αίσθηση του ρυθμού και της κίνησης
  • Πρωτοτυπία σκέψης
  • Αισθητική αντίληψη
  • Ικανότητα μετάδοσης, επίβλεψης και διορθωτικής παρέμβασης προς τους χορευτές που εκτελούν τη χορογραφία
  • Οργανωτικά και διοικητικά προσόντα
  • Αυθορμητισμός
  • Ευαισθησία και συνέπεια.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Η καριέρα του Χορογράφου δεν είναι ιδιαίτερα εύκολη, καθώς μόνο οι αναγνωρισμένοι επαγγελματίες έχουν εύκολη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και καλές αμοιβές. Οι Χορογράφοι, ανάλογα με την ειδίκευσή τους σε κάποιο είδος χορού, μπορούν να απασχοληθούν σε διάφορους χώρους. Μπορούν να εργαστούν στην προετοιμασία παραστάσεων όπερας, ως συνεργάτες στην Εθνική Λυρική Σκηνή, σε χορογραφίες για μπαλέτα. Πολλοί Χορογράφοι συνεργάζονται για την πραγματοποίηση θεατρικών παραστάσεων. Με τις χορευτικές ομάδες μπορούν να δίνουν παραστάσεις χορού σε διάφορα μέρη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Ακόμα, οι Χορογράφοι μοντέρνων ή ελληνικών χορών μπορούν να συνεργαστούν με ιδιοκτήτες κέντρων διασκέδασης, ή με την τηλεόραση σε παραγωγές όπου απαιτείται χορογραφία ή, τέλος, ως δάσκαλοι χορού έμμισθοι, ή ως συνεργαζόμενοι.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Η εργασία του Χορογράφου απαιτεί πνευματική προσπάθεια, αυτοσυγκέντρωση και εξάσκηση πάνω στις χορευτικές κινήσεις που εμπνεύστηκε. Ο Χορογράφος εργάζεται συνήθως στο γραφείο του, ή στην αίθουσα χορού, προκειμένου να δημιουργήσει τη χορογραφία, σε μη καθορισμένα ωράρια. Oι πρόβες με το χορευτικό συγκρότημα γίνονται σε αίθουσες χορού, συνήθως πρωινές ώρες. Οι χορευτικές παραστάσεις στις οποίες απαιτείται να είναι και ο Χορογράφος δίνονται σε κέντρα διασκέδασης, σε θέατρα ή τους θερινούς μήνες σε εξωτερικούς χώρους και συνήθως βραδινές ώρες. Πρόκειται για εργασία ομαδική, που απαιτεί καλή συνεργασία του Χορογράφου με τους χορευτές που εκτελούν τη χορογραφία.