Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Abrahamic Religions: Islam, Christianity/Judaism

Επίπεδο σπουδών: 
Πτυχίο Εξωτερικού
Χώρα: 
Αγγλία
Ίδρυμα: 
Heythrop College (University of London)
Διεύθυνση: 
Heythrop College University of London Kensington Square London W8 5HN
Τηλέφωνο - Fax: 
Tel: 020 7795 6600 Fax: 020 7795 4200
Email: 
enquiries@heythrop.ac.uk
Ιστοσελίδα: 
Ειδικότητα: 
Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
Τμήμα: