Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Υπεύθυνος Προμηθειών και Διαχείρισης Αποθήκης

Γενική Περιγραφή: Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Αποθήκης επιβλέπει και τηρεί όλες εκείνες τις διαδικασίες, ενέργειες και ελέγχους, που απαιτούνται για τη σωστή διευθέτηση, τακτοποίηση, φύλαξη και διακίνηση όλων των υλικών/προϊόντων που φυλάσσονται και διακινούνται στην αποθήκη. Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Αποθήκης έχει ως έργο τη διακίνηση, ενημέρωση και ασφάλεια των υλικών της αποθήκης. Οι δραστηριότητές του είναι ο καταμερισμός εργασιών στους υπαλλήλους της αποθήκης, η παραλαβή των εμπορευμάτων της αποθήκης, η τροφοδοσία του καταστήματος με προϊόντα και η εξυπηρέτηση των πελατών, ο έλεγχος του stock της αποθήκης, καθώς και η επαφή με πωλητές άλλων εταιρειών και η διενέργεια παραγγελιών. Για την ορθή λειτουργία του επαγγέλματος απαιτούνται ξύλινες παλέτες και clark για τη μεταφορά των παλετών, μεγάλα καρότσια για τη μεταφορά κιβωτίων και ράφια (ξύλινα ή μεταλλικά) για την τακτοποίηση των εμπορευμάτων. Επίσης, τα τελευταία χρόνια ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Αποθήκης χρειάζεται να χειρίζεται τα ειδικά προγράμματα διαχείρισης αποθήκης μέσω Η/Υ.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, ούτε προϋπηρεσία ή ειδική πρακτική άσκηση.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για την άσκηση του επαγγέλματος απαιτείται η λήψη σχετικού πτυχίου από ΤΕΙ. Συνήθως το απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης είναι επαρκές, εκτός εάν η αποθήκη είναι μηχανογραφημένη, οπότε η γνώση και εξοικείωση με ηλεκτρονικούς υπολογιστές είναι αναγκαία. Σχετικές γνώσεις και κατάρτιση μπορούν να αποκτηθούν μετά από φοίτηση σε ανάλογες ειδικότητες των ιδιωτικών ή δημόσιων ΙΕΚ.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για τον Υπεύθυνος Διαχείρισης Αποθήκης είναι:

  • Κριτική σκέψη
  • Υπευθυνότητα
  • Ευσυνειδησία, δυναμισμός και συνέπεια
  • Υπολογιστική ικανότητα αντίληψης χώρου
  • Οργανωτικές και συντονιστικές ικανότητες.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Το ενδιαφέρον (από πλευράς ζήτησης και προσφοράς) για το επάγγελμα αυτό είναι αρκετά μεγάλο λόγω της αύξησης των επιχειρήσεων που λειτουργούν στον εμπορικό τομέα. Επίσης, με την ανάπτυξη του εμπορίου και την αύξηση των μεταφερομένων προϊόντων, οι προοπτικές του επαγγέλματος διαφαίνονται θετικές. Τις περισσότερες φορές ο εργαζόμενος ξεκινά ως υπάλληλος της επιχείρησης.

Ο συγκεκριμένος επαγγελματίας μπορεί να απασχοληθεί στον ιδιωτικό αλλά και το δημόσιο τομέα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που έχουν μεγάλες αποθήκες αναλώσιμων κυρίως υλικών, όπως supermarket, αυτοκινητοβιομηχανίες, εμπορικές επιχειρήσεις καταναλωτικών προϊόντων, κ.λπ.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Αποθήκης εργάζεται σε κλειστούς κυρίως χώρους ιδιωτικής ή δημόσιας επιχείρησης. Η εργασία είναι υπεύθυνη και ο επαγγελματίας πρέπει να διασφαλίζει καλή συνεργασία με τους υπαλλήλους της αποθήκης. Η εργασία απαιτεί κάποια επίπεδα μυϊκής δύναμης για τη μεταφορά και τακτοποίηση των εμπορευμάτων, όποτε αυτό χρειαστεί. Ο επαγγελματίας ακολουθεί το ωράριο εργασίας που καθορίζεται από το φορέα απασχόλησής του, όμως αρκετά συχνά απαιτείται να εργαστεί υπερωριακά όταν υπάρχει φόρτος εργασίας.