Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων

Γενική Περιγραφή: Ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων είναι υπεύθυνος για την εικόνα μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού, ενός σωματείου κ.λπ. προς την εγχώρια ή διεθνή κοινή γνώμη ή προς τους πελάτες και το ειδικότερο κοινό στο οποίο απευθύνεται. Πιο συγκεκριμένα, ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων φροντίζει για τη δημιουργία ευνοϊκής εικόνας και γενικότερα για την προβολή της επιχείρησης, του οργανισμού κ.λπ. που εκπροσωπεί προς το ευρύ ή ειδικό κοινό στο οποίο απευθύνεται. Καθώς η εικόνα μιας επιχείρησης διαμορφώνεται από το σύνολο των δραστηριοτήτων της, ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να γνωρίζει άριστα όλο το φάσμα των ενεργειών της και την άποψη του κοινού για αυτές.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων διερευνά (μέσα από δημοσκοπήσεις-σφυγμομετρήσεις) την κοινή γνώμη για τον πελάτη του και ανάλογα με τα στοιχεία που συγκεντρώνει προτείνει την πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει για τη βελτίωση της εικόνας του, την προβολή του κ.λπ. Αφού λάβει τη σύμφωνη γνώμη του πελάτη, προχωρά στην κατάρτιση και παρουσίαση συγκεκριμένου σχεδίου επικοινωνιακής πολιτικής, αιτιολογεί τις αποφάσεις που λαμβάνει και τις στρατηγικές που προτείνει, παρακολουθεί την εκτέλεσή του σχεδίου και αξιολογεί τα αποτελέσματά του. 

Επιπλέον, στις αρμοδιότητές του και προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της επικοινωνιακής πολιτικής που θέτει, αναλαμβάνει τη διοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή της εταιρείας (συμμετοχή σε εκθέσεις, παρουσιάσεις κ.λπ.), καθώς και την επιμέλεια διαφημιστικών φυλλαδίων, τη σύνταξη δελτίων Τύπου και τις επαφές με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Μπορεί κανείς να αποκτήσει τη δυνατότητα να εργαστεί στο χώρο των δημοσίων σχέσεων σπουδάζοντας στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας των ΤΕΙ.

Οι παραπάνω σπουδές δεν είναι μονόδρομος για την είσοδο στο συγκεκριμένο χώρο. Με το αντικείμενο των δημοσίων σχέσεων μπορούν να ασχοληθούν απόφοιτοι και άλλων σχολών, όπως Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Οικονομικών, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας κ.λπ. των ΑΕΙ, καθώς και Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εμπορίας και Διαφήμισης και Διεθνούς Εμπορίου των ΤΕΙ, αλλά και σε αντίστοιχα τμήματα δημόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ ή σε Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών.

Σε ορισμένες, βέβαια, περιπτώσεις, μπορεί να απαιτηθούν ειδικές σπουδές και προσόντα, όπως π.χ. για την ενασχόληση με το χώρο της χημικής βιομηχανίας, της ιατρικής βιομηχανίας, της βιομηχανίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι για την ενασχόληση με το επάγγελμα είναι απαραίτητη η γνώση ξένων γλωσσών.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων χρειάζεται απαραιτήτως να διαθέτει:

  • Κοινωνική δεξιότητα και δυναμισμό
  • Ικανότητες πειθούς, ευελιξίας και προσαρμοστικότητας
  • Επινοητικότητα και συνέπεια
  • Καλή χρήση του προφορικού και γραπτού λόγου.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Στη σημερινή πραγματικότητα υπάρχουν ευνοϊκές προϋποθέσεις για την ενασχόληση με το επάγγελμα του Υπεύθυνου των Δημοσίων Σχέσεων. Παρ' όλα αυτά, ο ανταγωνισμός είναι έντονος. Σε γενικές γραμμές, το επάγγελμα προσφέρει σημαντικές δυνατότητες οικονομικής και κοινωνικής ανέλιξης. Ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων μπορεί να εργαστεί σε οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, σε κυβερνητικές θέσεις και πολιτικά κόμματα, σε τμήματα δημοσίων σχέσεων ιδιωτικών εταιρειών, φορέων και οργανισμών και σε επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων σε τρίτους. Ακόμα, μπορεί κανείς να εργαστεί και ως ελεύθερος επαγγελματίας ανοίγοντας δικό του γραφείο και να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ιδιώτες, ιδιωτικούς φορείς κ.λπ.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Η εργασία του Υπεύθυνου Δημοσίων Σχέσεων περιλαμβάνει συνεχείς επαφές με άλλα άτομα και σημαντικό αριθμό μετακινήσεων για συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις-συναντήσεις. Συνήθως εργάζεται πρωινές ώρες, πολλές φορές όμως στις υποχρεώσεις του περιλαμβάνεται και το να παρευρεθεί σε κάποια εκδήλωση, δεξίωση κ.λπ. κατά τις βραδινές ώρες. Πρόκειται για εργασία με γρήγορους και πιεστικούς ρυθμούς, πράγμα που συχνά συνεπάγεται πνευματική και σωματική κούραση αλλά και άγχος. Εργάζεται σε σύγχρονο περιβάλλον γραφείου με όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας.