Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Υπαξιωματικός Ενόπλων Δυνάμεων

Γενική Περιγραφή: Οι Υπαξιωματικοί ασχολούνται με τη διοίκηση και την εκπαίδευση των εφέδρων ή του κατώτερου στρατιωτικού προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και με τη χρήση και συντήρηση οπλομηχανημάτων, οχημάτων και στρατιωτικών μηχανημάτων και εξοπλισμού γενικά. Οι Υπαξιωματικοί είναι μόνιμοι υπάλληλοι των ενόπλων δυνάμεων και έχουν, σε γενικές γραμμές, τα εξής καθήκοντα: Επιβλέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων από το κατώτερο στρατιωτικό προσωπικό και τους έφεδρους στρατευμένους, εκτελούν τις διαταγές των αξιωματικών σύμφωνα με το καθηκοντολόγιο, πραγματοποιούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των στρατευμένων σε φυσικές ασκήσεις, χειρισμό όπλων και τεχνική κατάρτιση, χειρίζονται και συντηρούν οπλομηχανήματα, οχήματα και άλλου είδους στρατιωτικό υλικό και όπλα, συμμετέχουν σε πολεμικές ασκήσεις ή επιφυλακές και σε στρατιωτικές επιχειρήσεις σε εμπόλεμες περιόδους.

Εξοπλισμός και Μέσα: Τα υλικά μέσα που χειρίζονται οι Υπαξιωματικοί είναι τα όπλα, οπλικά συστήματα, μηχανήματα, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, οχήματα, στρατιωτικά εφόδια, εκπαιδευτικό και εποπτικό υλικό για τις ανάγκες της εκπαίδευσης του προσωπικού και πολλά άλλα.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για να γίνει κανείς Υπαξιωματικός, πρέπει μετά το λύκειο να φοιτήσει σε μία από τις τρεις στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, δηλαδή τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) ή τη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ).

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Για να σταδιοδρομήσει κανείς ως Υπαξιωματικός, απαιτείται:

  • Πειθαρχία, ευσυνειδησία, δυναμισμός, σεβασμός στην ιεραρχία
  • Θάρρος, αυτάρκεια, επινοητικότητα και κατανόηση
  • Καλή υγεία, σωματική αντοχή και φυσική κατάσταση
  • Ικανότητα αντίληψης χώρου
  • Μηχανική, υπολογιστική ικανότητα, καθώς και διοικητικά προσόντα
  • Μεταδοτικότητα και υπομονή.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Οι θέσεις εργασίας είναι σταθερές, αλλά με τον περιορισμό του αριθμού των στρατευμένων, το θεσμό των αμειβόμενων στρατιωτών πενταετούς θητείας και τις νέες τεχνολογίες στα διοικητικά και οπλικά συστήματα, απειλούνται με συρρίκνωση. Παράλληλα, υπάρχει αρκετή προσφορά ανθρώπινου δυναμικού, ιδιαίτερα για το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία. Οι δυνατότητες εξέλιξης των Υπαξιωματικών είναι προσδιορισμένες, αλλά δεν φτάνουν ψηλά στη στρατιωτική ιεραρχία. Οι αποδοχές τους είναι σχετικά καλές, ενώ έχουν τη δυνατότητα διατροφής σε στρατιωτικές λέσχες ή αγορών ρουχισμού και τροφίμων από στρατιωτικά καταστήματα με χαμηλές τιμές. Οι Υπαξιωματικοί μπορούν να απασχοληθούν σε όλα τα όπλα και σώματα και στους τρεις κλάδους των ενόπλων δυνάμεων. Συγκεκριμένα, μπορούν να εργαστούν σε στρατόπεδα, διοικητικές υπηρεσίες, μονάδες εκστρατείας, αεροπορικές βάσεις, στρατιωτικές σχολές, κέντρα εκπαίδευσης, ναυστάθμους και πλοία.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Η εργασία είναι δύσκολη και συνεπάγεται μεγάλη ευθύνη, γιατί ο Υπαξιωματικός είναι άμεσα υπεύθυνος για την εφαρμογή των διαταγών των αξιωματικών, είτε αυτές αφορούν την εκπαίδευση και την εύρυθμη λειτουργία του στρατεύματος στην ειρήνη, είτε την εκτέλεση των σχεδίων μάχης σε πολεμικές επιχειρήσεις.

Ο Υπαξιωματικός μπορεί να διεξάγει χειρωνακτική εργασία (να χειρίζεται ένα πυροβόλο), φυσική εργασία (να συμμετέχει σε πορείες ή ασκήσεις), ή εργασία γραφείου ως υπάλληλος διοίκησης. Η εργασία του είναι συνήθως ομαδική με κανονικό ωράριο, αλλά και έκτακτες απασχολήσεις ή βάρδιες για διάφορες ανάγκες της υπηρεσίας. Οι μετακινήσεις και οι μεταθέσεις είναι υποχρεωτικές μέσα στο πλαίσιο του επαγγέλματος.

Ανάλογα με την ειδικότητα, η εργασία του μπορεί να είναι επικίνδυνη ή ανθυγιεινή, αν χειρίζεται οπλικά συστήματα και πυρομαχικά ή και σχετικά ξεκούραστη, αν αναλαμβάνει καθήκοντα υπαλληλικά ή εκπαιδευτικά.

Εργάζεται είτε σε ανοικτούς, είτε σε κλειστούς χώρους των στρατιωτικών εγκαταστάσεων γενικά. Οι χώροι αυτοί μπορεί να είναι κλειστοί, όπως στρατιωτικοί θάλαμοι, γραφεία στρατοπέδου, αποθήκες, χώροι συντήρησης οχημάτων-οπλικών συστημάτων και σκαφών, υπόστεγα αεροσκαφών, ή και υπαίθριοι, όπως γήπεδα ασκήσεων, πεδία βολής. 

Σχετικά Επαγγέλματα:

Κατηγορία επαγγέλματος: