Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τηλεπαρουσιαστής

Γενική Περιγραφή: Τηλεπαρουσιαστής είναι το άτομο που ανακοινώνει το ημερήσιο πρόγραμμα και παρουσιάζει τις εκπομπές γενικού ενδιαφέροντος σε έναν τηλεοπτικό σταθμό. Ο Τηλεπαρουσιαστής ενημερώνει τους τηλεθεατές σχετικά με το πρόγραμμα ενός τηλεοπτικού καναλιού. Πολύ συχνά εκφωνεί το δελτίο ειδήσεων ή τους σύντομους τίτλους των ειδήσεων.

Αναλυτικότερα, το έργο του Τηλεπαρουσιαστή περιλαμβάνει την προετοιμασία και μελέτη του κειμένου που θα εκφωνήσει, την ανακοίνωση του τηλεοπτικού προγράμματος, την εκφώνηση σύντομου δελτίου ειδήσεων, την ανάγνωση των σύντομων τίτλων ειδήσεων, την ανακοίνωση έκτακτων γεγονότων ή, τέλος, την παρουσίαση εκπομπών γενικού ενδιαφέροντος-ποικίλης ύλης (μουσικές, κοσμικές, tv-shows κ.λπ.).

Εξοπλισμός και Μέσα: Ο βασικός μηχανολογικός-ηλεκτρονικός εξοπλισμός που χρησιμοποιεί ο τηλεπαρουσιαστής είναι το μικρόφωνο και τα ακουστικά.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για την άσκηση του επαγγέλματος δεν απαιτείται κάποια συγκεκριμένη εκπαίδευση. Επιθυμητή, βέβαια, είναι η κατάρτιση σε κάποια ιδιωτική σχολή πρακτικής μέσων μαζικής ενημέρωσης, ή κάποια σχολή ορθοφωνίας. Πολύ συχνά ο Τηλεπαρουσιαστής είναι παράλληλα και δημοσιογράφος, οπότε κατέχει και την ανάλογη εκπαίδευση.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Τηλεπαρουσιαστής απαιτείται να έχει:

  • Καλή ποιότητα φωνής
  • Ηρεμία, υπομονετικότητα
  • Ικανότητα μεγάλης συγκέντρωσης και προσοχής στο έργο του
  • Ορθοφωνία και ευχέρεια λόγου
  • Κοινωνικότητα και πνεύμα συνεργασίας
  • Αυτοπεποίθηση.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Οι προοπτικές απασχόλησης δεν φαίνονται ιδιαίτερα θετικές, κυρίως εξαιτίας της πληθώρας των ατόμων που θέλουν να εργαστούν ως τηλεπαρουσιαστές.

Οι αποδοχές του Τηλεπαρουσιαστή κυμαίνονται σε μεσαία επίπεδα. Ο Τηλεπαρουσιαστής μπορεί να εργαστεί σε διάφορους τηλεοπτικούς σταθμούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Η εργασία του Τηλεπαρουσιαστή πραγματοποιείται συνήθως μέσα στο χώρο του τηλεοπτικού studio κάτω από καλές συνθήκες περιβάλλοντος. Ο Τηλεπαρουσιαστής εργάζεται ομαδικά σε συνεργασία με τους υπεύθυνους της εκπομπής που παρουσιάζει, τηλεσκηνοθέτες, μακιγιέρ, τεχνικούς κ.ά. Το ωράριο εργασίας του καθορίζεται από το είδος της εργασίας που αναλαμβάνει κάθε φορά να παρουσιάσει και τη σύμβαση που έχει υπογράψει με τον τηλεοπτικό σταθμό. Εκτός από την ώρα της παρουσίασης του προγράμματος, ο Τηλεπαρουσιαστής χρειάζεται να ασχολείται αρκετές ώρες πριν με την προετοιμασία της εκπομπής του. Χρειάζεται να μελετά τα κείμενά του, ή να κάνει αρκετές τεχνικές δοκιμές για την καλύτερη παρουσίαση του θέματός του.