Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνικός Οργάνων Μετρήσεων

Γενική Περιγραφή:
Ο Τεχνικός Οργάνων Μέτρησης κατασκευάζει, συντηρεί και ελέγχει όργανα μέτρησης, όπως θερμόμετρα, αμπερόμετρα, μανόμετρα, βολτόμετρα κ.ά. Με άλλα λόγια, κατασκευάζει όργανα που μετρούν, σύμφωνα με ειδικές προδιαγραφές, διάφορα μεγέθη, όπως θερμοκρασία, μάζα, πίεση, συχνότητες ρεύματος, μήκος, ροπή. Κάνει έλεγχο και διακρίβωση στα όργανα μέτρησης, δηλαδή πιστοποιεί την καλή τους λειτουργία συγκρίνοντάς τα με πρότυπα όργανα ακριβείας που χρησιμοποιούνται σε διεθνή κλίμακα. Επισκευάζει και συντηρεί όργανα μέτρησης, κάνοντας τις απαραίτητες ρυθμίσεις μετά από σύγκριση με τα πρότυπα όργανα ακριβείας. Επίσης, ασχολείται με τη διακρίβωση και την πιστοποίηση της αξιοπιστίας των πρότυπων συσκευών μέτρησης ακριβείας.

Ο Τεχνικός Οργάνων Μέτρησης μπορεί να ασχοληθεί και με όργανα αεροσκαφών, μετά από εκπαίδευση στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ή να εξειδικευθεί σε άλλα αντικείμενα και να γίνει, π.χ., διακριβωτής ηλεκτρονικών οργάνων, διακριβωτής φυσικών μεγεθών κ.ά.

Εξοπλισμός και Μέσα: 
Ο Τεχνικός Οργάνων Μέτρησης χρησιμοποιεί πρότυπα όργανα ακριβείας για σύγκριση και ρύθμιση οργάνων μέτρησης διαφόρων μεγεθών, καθώς και βοηθητικές συσκευές, όπως ειδικά μπάνια με λάδι σιλικόνης για τα θερμόμετρα, ηλεκτρικές μηχανές για έλεγχο της θερμοκρασίας, φούρνους, Η/Υ κτλ.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση:
Ως Τεχνικός Οργάνων Μέτρησης μπορεί κανείς να ειδικευτεί σε αντίστοιχα τμήματα των ΤΕΕ, των ΙΕΚ και των ΤΕΙ. Επίσης, με το επάγγελμα αυτό μπορούν να ασχοληθούν και οι απόφοιτοι Τμημάτων του Πολυτεχνείου, όπως π.χ. του Τμήματος των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.

Απαιτούμενες Δεξιότητες:
Ο Τεχνικός Οργάνων Μέτρησης χρειάζεται να διαθέτει:

  • Ακρίβεια, συνέπεια
  • Παρατηρητικότητα, προσοχή στη λεπτομέρεια, δεξιοτεχνία και σταθερότητα στις κινήσεις των χεριών
  • Υπομονή και κριτική σκέψη
  • Υπολογιστική ικανότητα στα μικρομεγέθη
  • Μαθηματική και μηχανική ικανότητα
  • Γνώση μιας ξένης γλώσσας
  • Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ.

Επαγγελματικές Προοπτικές:
Οι προοπτικές απασχόλησης για τους Τεχνικούς Οργάνων Μέτρησης εμφανίζονται θετικές, αφού οι ανάγκες για επαγγελματίες του είδους στην αγορά εργασίας είναι μεγάλες, ενώ ταυτόχρονα δεν υπάρχουν πολλοί ειδικευμένοι τεχνικοί στο αντικείμενο αυτό. Ο Τεχνικός Οργάνων Μέτρησης μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος σε βιομηχανίες κατασκευής οργάνων μέτρησης, στη ΔΕΗ, στην ΕΑΒ, σε εργαστήρια διακρίβωσης και επισκευής οργάνων ή να ανοίξει δικό του εργαστήριο.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον:
Ο Τεχνικός Οργάνων Μέτρησης μπορεί να εργαστεί και ατομικά και ομαδικά. Η εργασία του απαιτεί χειρωνακτικές δεξιότητες και αρκετές ώρες ορθοστασίας. Αρκετές φορές χρειάζεται να ταξιδεύει, προκειμένου να ενημερωθεί ή να παρακολουθήσει κάποιο ειδικό πρόγραμμα σχετικά με τη δουλειά του ή να αναζητήσει ειδικά υλικά. Εργάζεται σε εσωτερικούς, εργαστηριακούς χώρους. Ανάλογα με το ειδικότερο αντικείμενο ενασχόλησης, π.χ. όργανα μέτρησης ραδιενέργειας, υπάρχουν διάφοροι κίνδυνοι.

Κατηγορία επαγγέλματος: