Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Σχεδιαστής Πολυμέσων - Ειδικός Πολυμέσων

Γενική Περιγραφή: Ο Σχεδιαστής Πολυμέσων σχεδιάζει εφαρμογές και προγράμματα πολυμέσων για Η/Υ, οπτικούς δίσκους (cd-roms) και ιστοσελίδες. Συνήθως πρόκειται για παραγωγές με ενημερωτικό, ψυχαγωγικό ή εκπαιδευτικό περιεχόμενο, που παρουσιάζονται με ηλεκτρονικό τρόπο στους χρήστες, με την τεχνική της κινούμενης εικόνας και ήχου. Οι δραστηριότητες του επαγγελματία είναι: καθορισμός του σεναρίου και των στόχων του οπτικού δίσκου, της ιστοσελίδας ή γενικά της εφαρμογής πολυμέσων, σχεδιασμός και προγραμματισμός του περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο θα παρουσιαστεί το υλικό, σχεδιασμός των γραφικών της εφαρμογής, ψηφιοποίηση του υλικού και προσθήκη στην εφαρμογή, καθώς και τελική επεξεργασία του έργου και διόρθωση τυχόν σφαλμάτων.

Εξοπλισμός και Μέσα: Τα όργανα που χρησιμοποιεί ο Σχεδιαστής Πολυμέσων είναι Η/Υ, εκτυπωτής, σκάνερ, τα απαιτούμενα λογισμικά κ.λπ.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για την άσκηση του επαγγέλματος απαιτούνται γνώσεις σχετικά με τους Η/Υ και τα πολυμέσα, καθώς και σχεδιαστικές γνώσεις, που μπορούν να αποκτηθούν από πανεπιστημιακά τμήματα, ΤΕΙ, ΙΕΚ και ΤΕΕ.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Για το επάγγελμα του Σχεδιαστή Πολυμέσων, το άτομο χρειάζεται να διαθέτει:

  • Δημιουργική φαντασία
  • Γνώσεις υλικού και λογισμικού πολυμέσων
  • Οργανωτικότητα
  • Αναπτυγμένο αισθητικό κριτήριο για τη δημιουργία καλαίσθητων παρουσιάσεων
  • Επινοητικότητα και αναλυτική σκέψη.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Σήμερα, με την τεράστια ανάπτυξη των εφαρμογών των Η/Υ, ο Σχεδιαστής Πολυμέσων ασκεί ένα σύγχρονο επάγγελμα με αυξημένη ζήτηση και πολλές ευκαιρίες καριέρας μέσα σ' ένα ευρύ επαγγελματικό περιβάλλον. Οι Σχεδιαστές Πολυμέσων μπορούν να απασχοληθούν σε διαφημιστικές εταιρείες, σε εκδοτικές εταιρείες, σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών λογισμικού του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ως προγραμματιστές για την ανάπτυξη και παραγωγή λογισμικού εφαρμογών πολυμέσων, ή ακόμα ως ελεύθεροι επαγγελματίες διατηρώντας δική τους επιχείρηση ανάπτυξης και παραγωγής ανάλογων εφαρμογών.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Η εργασία του Σχεδιαστή Πολυμέσων είναι δημιουργική και απαιτεί γνώσεις χειρισμού πολλών και πολύπλοκων εφαρμογών Η/Υ.

Η εργασία εκτελείται σε χώρο γραφείου, όπου βρίσκονται τα υπολογιστικά συστήματα. Όπως όλα τα επαγγέλματα που απαιτούν πολύωρη ενασχόληση με τους Η/Υ, έτσι και η εργασία αυτή είναι πιθανό να προκαλέσει κούραση στην όραση από την πολύωρη προσήλωση στην οθόνη. Ο Σχεδιαστής Πολυμέσων είναι εκτεθειμένος στην ακτινοβολία που εκπέμπουν οι οθόνες των Η/Υ και γι' αυτό είναι απαραίτητη η χρήση προστατευτικού φίλτρου. 

Δεν υπάρχει συγκεκριμένο ωράριο απασχόλησης, γιατί εξαρτάται από την πολυπλοκότητα του έργου και τον φόρτο εργασίας που έχει ο επαγγελματίας.