Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Πλοηγός Σκαφών Αναψυχής (Skipper)

Γενική Περιγραφή: Ο Πλοηγός Σκαφών Αναψυχής είναι κυβερνήτης μικρού ιστιοπλοϊκού ή και μηχανοκίνητου σκάφους αναψυχής, που ενοικιάζεται με την ημέρα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Έχει την ευθύνη για τη διακυβέρνηση μικρού τουριστικού σκάφους αναψυχής. Πρόκειται για ένα επάγγελμα εποχιακό, με μεγάλη ζήτηση τους καλοκαιρινούς μήνες χωρίς σίγουρη καθημερινή απασχόληση.

Στις δραστηριότητές του περιλαμβάνονται η παραλαβή του σκάφους, ο έλεγχος της κατάστασης και του εξοπλισμού του, η προμήθεια νερού, τροφίμων και άλλων αναλωσίμων και η πλοήγηση του σκάφους σε παραλίες και λιμάνια ανάλογα με τις δυνατότητες και τις προτιμήσεις των ενοικιαστών του ή η μεταφορά των σκαφών από λιμάνι σε λιμάνι για την επιβίβαση τουριστών και η φροντίδα για την άνετη και ασφαλή μεταφορά τους.

Γενικότερα, οι αρμοδιότητες και δραστηριότητες του Πλοηγού κατά τη διάρκεια των ταξιδιών εξαρτώνται από τη συμφωνία που έχει κάνει με τους πελάτες.

Εξοπλισμός και Μέσα: Ο επαγγελματίας Πλοηγός Σκαφών Αναψυχής χρησιμοποιεί ναυτικούς χάρτες και βιβλία-πιλότους για κάθε περιοχή, ναυτιλιακά όργανα για τη χάραξη πορείας και φορητό ασύρματο. Σε περίπτωση ατυχήματος χρησιμοποιεί φαρμακευτικό υλικό για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για να ασκήσει κάποιος το επάγγελμα του Πλοηγού Σκαφών Αναψυχής είναι απαραίτητο να έχει δίπλωμα κυβερνήτη σκάφους, καθώς και γνώσεις σχετικά με τη ναυτιλία, τη θάλασσα, τους ναυτικούς χάρτες και τη μορφολογία των νησιών και του βυθού. Εκτός από τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού υπάρχουν και Ιδιωτικές Σχολές Ναυτικών Ομίλων που παρέχουν τις απαιτούμενες γνώσεις και το ανάλογο δίπλωμα για την πλοήγηση σκαφών αναψυχής.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Πλοηγός Σκαφών Αναψυχής χρειάζεται να διαθέτει:

  • Προθυμία, κοινωνική δεξιότητα, επινοητικότητα
  • Δυναμισμό, συνέπεια, αυτάρκεια και αγάπη για τη θάλασσα και τα ταξίδια
  • Καλή φυσική και σωματική κατάσταση
  • Ψυχραιμία και αντοχή
  • Υπομονή και συγκαταβατικότητα
  • Επιδεξιότητα
  • Ικανότητες για την αντιμετώπιση ειδικών μηχανικών προβλημάτων
  • Γρήγορα αντανακλαστικά
  • Γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Όσο η έλευση τουριστών στη χώρα μας μεγαλώνει, τόσο αυξάνεται η ζήτηση του επαγγέλματος. Ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Πρέπει να σημειωθεί, όμως, ότι το επάγγελμα χαρακτηρίζεται από εποχικότητα. Για την άσκηση του επαγγέλματος δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη προϋπηρεσίας. Παρ' όλα αυτά, για την ασφαλή άσκηση του επαγγέλματος η εμπειρία παίζει σημαντικό ρόλο. Ο Πλοηγός Σκαφών Αναψυχής ασχολείται κατά την καλοκαιρινή περίοδο με την πλοήγηση των σκαφών, ενώ κατά τη χειμερινή περίοδο με τη συντήρησή τους.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Πλοηγός Σκαφών Αναψυχής εργάζεται πάνω στο σκάφος, είτε μόνος κατά τις μεταφορές σκαφών είτε με πελάτες. Το ωράριο εργασίας δεν είναι σταθερό και εξαρτάται ακόμα και από τις καιρικές συνθήκες. Το επάγγελμα αυτό απαιτεί χειρωνακτικές δεξιότητες τόσο κατά τον ελλιμενισμό, όσο και κατά την πλεύση για το χειρισμό των πανιών. Οι Πλοηγοί Σκαφών Αναψυχής αντιμετωπίζουν αρκετές φορές προβλήματα υγείας, κυρίως λόγω της υγρασίας της θάλασσας.

Κατηγορία επαγγέλματος: