Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Οργανωτικός Συντονιστής Παραγωγής (Παραγωγός)

Γενική Περιγραφή: Ο Παραγωγός ασχολείται με την οργάνωση και το συντονισμό των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την παραγωγή ενός οπτικοακουστικού έργου. Έχει την ευθύνη της παραγωγής ενός οπτικοακουστικού έργου όπως θεατρικού έργου, κινηματογραφικής ταινίας, τηλεοπτικού προγράμματος, δίσκου μουσικής, ιστοσελίδας, κινούμενου σχεδίου. Είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και την οργάνωση της ομάδας παραγωγής που αποτελείται από διάφορες ειδικότητες, όπως σκηνοθέτες, ηχολήπτες, ηθοποιούς, βοηθούς παραγωγής, ενδυματολόγους, μακιγιέρ κ.ά.

Ο Παραγωγός αρχικά επικοινωνεί με το καλλιτεχνικό προσωπικό που προβλέπεται να συμμετάσχει στη συγκεκριμένη παραγωγή, κλείνει συμφωνίες και στη συνέχεια οργανώνει και συντονίζει το τεχνικό και διοικητικό προσωπικό που θα απασχοληθεί στην παραγωγή του έργου. Επίσης, βρίσκει λύσεις για τα προβλήματα που δημιουργούνται στη διάρκεια της παραγωγής και, εφόσον είναι ανεξάρτητος επιχειρηματίας, έχει την οικονομική διαχείριση της παραγωγής.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Στην περίπτωση που ο Παραγωγός εργάζεται ως ελεύθερος επιχειρηματίας παραγωγός απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από την Επιτροπή Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Νόμος 2328/95).

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Το μεγαλύτερο προσόν για την ανάληψη καθηκόντων στο επάγγελμα αυτό θεωρείται η προϋπηρεσία στο χώρο, για αυτό υψηλές θέσεις διεκδικούνται μετά από 5-7 χρόνια διαρκούς απασχόλησης. Σπουδές στα οικονομικά ή στη διοίκηση επιχειρήσεων, καθώς και η γνώση της αγγλικής γλώσσας θεωρούνται πολύ καλά προσόντα.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Παραγωγός πρέπει να διαθέτει:

  • Ευελιξία, ευρηματικότητα
  • Παρατηρητικότητα
  • Τάση για δράση
  • Πρωτότυπη σκέψη
  • Αποφασιστικότητα και καλλιτεχνική ευαισθησία
  • Ικανότητα επικοινωνίας
  • Διοικητική ικανότητα
  • Έφεση στις δημόσιες σχέσεις και φαντασία.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Οι έμπειροι επαγγελματίες Παραγωγοί είναι περιζήτητοι και αμείβονται πολύ καλά. Οι θέσεις απασχόλησης πάντως δεν είναι πολλές. Ο Παραγωγός μπορεί να εργαστεί ως μισθωτός σε ιδιωτικές ή δημόσιες εταιρείες, όπως τηλεοπτικοί σταθμοί, εταιρείες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, διαφημιστικές εταιρείες, ή ως ελεύθερος επιχειρηματίας παραγωγός, ιδρύοντας δική του εταιρεία παραγωγής οπτικοακουστικών έργων.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Παραγωγός δεν έχει συγκεκριμένο ωράριο εργασίας. Η εργασία του έχει αρκετό άγχος, είναι πολύπλοκη και απαιτητική, αλλά συγχρόνως δημιουργική με πολλές ευθύνες και κίνηση. Κατά τη διάρκεια της αρχικής φάσης της οργάνωσης της παραγωγής, ο Παραγωγός εργάζεται σε κλειστό χώρο, σε συνθήκες γραφείου ατομικά ή ομαδικά. Κατά το στάδιο υλοποίησης της παραγωγής εργάζεται σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους ανάλογα με τις απαιτήσεις της παραγωγής.

Επαγγελματικές Οργανώσεις: Ο κώδικας δεοντολογίας για τη συγκεκριμένη επαγγελματική ειδικότητα καθορίζεται από το Σύνδεσμο Ανεξάρτητων Παραγωγών Οπτικοακουστικών Έργων.