Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Μεταφραστής

Γενική Περιγραφή:
Ο Μεταφραστής ασχολείται με την απόδοση κειμένων από μια γλώσσα σε άλλη. Μεταφέρει και αποδίδει κείμενα από τη μία γλώσσα (συνήθως τη μητρική) σε μια ξένη γλώσσα, ή το αντίστροφο. Ανάλογα με τον τομέα ειδίκευσής του (π.χ., οικονομία, ιατρική, λογοτεχνία) χρησιμοποιεί λεξικά με την αντίστοιχη ορολογία για την καλύτερη δυνατή απόδοση των όρων.

Ειδικότερα, ο Μεταφραστής μελετά το κείμενο που καλείται να αποδώσει σε μια άλλη γλώσσα, για να συλλάβει το ύφος και τις ιδιαιτερότητές του. Μεταφράζει το κείμενο, επιλέγοντας την απόδοση εκείνη που αντανακλά καλύτερα το πνεύμα και νόημα του πρωτότυπου κειμένου. Τέλος, αφού ολοκληρώσει τη μετάφραση, αντιπαραβάλλει το πρωτότυπο με το κείμενο της μετάφρασης, ελέγχει δηλαδή αν έχουν αποδοθεί σωστά τα κείμενα.

Ο Μεταφραστής με τη δουλειά του φέρνει σε επαφή ανθρώπους και πολιτισμούς που μιλούν διαφορετικές γλώσσες. Για το λόγο αυτό είναι μεγάλη και η ευθύνη του για την ακριβή μεταφορά των λεγομένων/κειμένων, ώστε να αποδίδεται και στις δύο γλώσσες το ίδιο νόημα.

Εξοπλισμός και Μέσα: 
Απαραίτητα για έναν Μεταφραστή είναι τα γενικά και εξειδικευμένα σε διάφορους θεματικούς τομείς λεξικά, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, καθώς και ειδικά προγράμματα λογισμικού που έχουν αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό. 

Απαιτούμενη Εκπαίδευση:
Για να μπορέσει κάποιος να γίνει Μεταφραστής θα πρέπει να αποφοιτήσει από το τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, ή να εξειδικευτεί μετά από σπουδές στα Τμήματα Ξένων Γλωσσών των Πανεπιστημίων, ή να παρακολουθήσει την εκπαίδευση που προσφέρουν τα μεταφραστικά τμήματα των Συμβουλίων των διαφόρων χωρών στην Ελλάδα (π.χ., το Βρετανικό Συμβούλιο, το Γαλλικό Ινστιτούτο κ.λπ.). Μελετώντας την ειδική ορολογία κάποιου τομέα, μπορεί να εξειδικευτεί σε αυτόν.

Βασική προϋπόθεση είναι η άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας. Ακόμα, πρέπει να γνωρίζει άριστα γραμματική, συντακτικό, ορολογία και ειδικές εκφράσεις της γλώσσας που μεταφράζει, αλλά και να διαθέτει πλούσιο λεξιλόγιο σε αυτήν.

Απαιτούμενες Δεξιότητες:
Ο Μεταφραστής πρέπει να διακρίνεται από:

  • Επιμονή και υπομονή
  • Πνευματική οξύτητα, επινοητικότητα
  • Ετοιμολογία
  • Ακρίβεια, ταχύτητα και υπευθυνότητα
  • Ικανότητα στην έρευνα πηγών
  • Γλωσσικές ικανότητες
  • Προσοχή στην απόδοση της λεπτομέρειας
  • Απόλυτη συγκέντρωση και διαύγεια πνεύματος
  • Αντικειμενικότητα σε συνδυασμό με τη συνέπεια και την ευσυνειδησία
  • Ικανότητα αντοχής στην πίεση που προκαλούν οι προθεσμίες και ο φόρτος εργασίας χωρίς να επηρεάζεται το αποτέλεσμα της εργασίας του.

Επαγγελματικές Προοπτικές:
Για το επάγγελμα αυτό εξακολουθεί να υπάρχει υψηλή ζήτηση, ενώ η προσφορά είναι περιορισμένη, καθώς είναι δύσκολη και απαιτητική απασχόληση. Οι προοπτικές απασχόλησης αναμένεται να διευρυνθούν ακόμα περισσότερο με τη συνεχή ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων.

Ο Μεταφραστής μπορεί να απασχοληθεί σε διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς (όπως την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Εξωτερικών), σε διεθνείς επιχειρήσεις, ως υπάλληλος σε κάποιο μεταφραστικό γραφείο, σε εκδοτικές επιχειρήσεις, σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Ακόμα, ως ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να ανοίξει δικό του μεταφραστικό γραφείο ή να παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα και να αναλαμβάνει μεταφράσεις κατά παραγγελία.

Στην περίπτωση που ο Μεταφραστής εργάζεται ως υπάλληλος, δεν υπάρχουν ουσιαστικά περιθώρια επαγγελματικής εξέλιξης. Αν εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας, οι αμοιβές του ποικίλουν ανάλογα με τον όγκο, το είδος και την ποιότητα των εργασιών του. 

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον:
Η δυσκολία του επαγγέλματος βρίσκεται στην ακριβή κατανόηση και απόδοση των κειμένων από τη μια γλώσσα στην άλλη. Ο Μεταφραστής δουλεύει ατομικά και επιτελεί πνευματική εργασία, ιδιαίτερα όταν μεταφράζει επιστημονικά, λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά κείμενα.

Το περιβάλλον εργασίας του είναι τα γραφεία κάποιου οργανισμού ή επιχείρησης, ενώ ορισμένες φορές υπάρχει η δυνατότητα να εργάζεται στο σπίτι του χωρίς να ακολουθεί κάποιο συγκεκριμένο ωράριο.