Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Μελισσοκόμος

Γενική Περιγραφή:
Ο Μελισσοκόμος ασχολείται με την εκτροφή μελισσών, τη συγκομιδή και πώληση του μελιού, του βασιλικού πολτού, της κερήθρας και των άλλων προϊόντων που παράγει η μέλισσα. Ειδικότερα, συντηρεί και επισκευάζει τις κυψέλες, αυξάνει τη χωρητικότητά τους, ή ακόμα τοποθετεί καινούργιες, όταν ο πληθυσμός των μελισσών γίνει ιδιαίτερα μεγάλος. Συλλέγει το μέλι και το βασιλικό πολτό σε τέτοιες ποσότητες, ώστε να μείνει τροφή για το σμήνος, βάζει πρόσθετη τροφή στις κυψέλες για να συντηρηθούν οι μέλισσες την περίοδο του χειμώνα, ελέγχει την υγεία του σμήνους και τοποθετεί τα φάρμακα που μπορεί να χρειαστούν.

Η ενασχόληση με τη μελισσοκομία εξαρτάται από την εποχή του χρόνου. Έτσι, οι εποχές με τις περισσότερες εργασίες, είναι η άνοιξη και το καλοκαίρι, όπου συνήθως γίνεται η συγκομιδή του μελιού. Το χειμώνα και το φθινόπωρο γίνονται συνήθως εργασίες συντήρησης και προστασίας του σμήνους, όπως παροχή τροφής και φαρμάκων για την αντιμετώπιση ασθενειών και γενική επίβλεψη.

Εξοπλισμός και Μέσα:
Ο Μελισσοκόμος χρησιμοποιεί διάφορα μέσα για την προστασία από τα τσιμπήματα των μελισσών, όπως μάσκα και στολή, καθώς και ορισμένα όργανα για τη συγκομιδή, όπως ο μελιτοεξαγωγέας και το καπνιστήρι.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος:
Για την άσκηση του επαγγέλματος απαιτείται άδεια που εκδίδεται από το υπουργείο Γεωργίας και προϋποθέτει την ιδιοκτησία τουλάχιστον μίας μονάδας μελισσών με περισσότερες από 120 κυψέλες.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση:
Για την ενασχόληση με τη μελισσοκομία είναι σημαντική η απόκτηση εμπειρίας. Γνώσεις για το επάγγελμα μπορούν να αποκτηθούν σε ΤΕΕ, που παρέχουν ειδίκευση στη μελισσοκομία, σε ΤΕΙ ζωικής παραγωγής και στα Γεωπονικά Τμήματα των ΑΕΙ με την αντίστοιχη ειδικότητα. Η εκπαίδευση πάνω στη μελισσοκομία διευκολύνει τη δυνατότητα λήψης ειδικών δανείων και επιδομάτων που παρέχονται ιδιαίτερα σε νέους παραγωγούς.

Απαιτούμενες Δεξιότητες:
Το επάγγελμα του Μελισσοκόμου προϋποθέτει:

  • Υπομονή και αγάπη για τη φύση
  • Ικανότητα αντίληψης χώρου
  • Επιδεξιότητα.

Επαγγελματικές Προοπτικές:
Υπάρχει σταθερή ζήτηση στην αγορά για προϊόντα μελιού και ο Μελισσοκόμος δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα για την εξασφάλιση εισοδήματος από το μέλι, αρκεί να έχει καλή ποιότητα και να μην προσβάλει τις μέλισσες κάποια αρρώστια. Ο Μελισσοκόμος στην Ελλάδα συνήθως αυτοαπασχολείται, διατηρώντας τα δικά του σμήνη. Μπορεί να συμμετέχει σε συνεταιρισμούς. Παράλληλα μπορεί να εργαστεί στο υπουργείο Γεωργίας και στο Ινστιτούτο Μελισσοκομίας. Ορισμένες φορές αντιμετωπίζει πρόβλημα για την πώληση του προϊόντος του σε ικανοποιητικές τιμές. Επειδή το επάγγελμα αυτό είναι εποχιακό, πολλοί αγρότες το εξασκούν παράλληλα με τις υπόλοιπες γεωργικές εργασίες τους.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον:
Η εργασία του Μελισσοκόμου είναι ατομική και χειρωνακτική. Ορισμένες μετακινήσεις μερικές φορές είναι απαραίτητες για τη μεταφορά του σμήνους σε περιοχές με καλύτερη ανθοφορία στα φυτά. Από γύρη συγκεκριμένων φυτών, ιδιαίτερα του θυμαριού, παράγεται μέλι καλής ποιότητας και αρωματικό. Για ανθρώπους αλλεργικούς τα τσιμπήματα της μέλισσας είναι επικίνδυνα, ακόμη και με τη χρήση των προστατευτικών εξαρτημάτων. Η εργασία γίνεται στην ύπαιθρο, ενώ το επάγγελμα είναι εποχιακό. Πολλά άτομα ασχολούνται ερασιτεχνικά με τη μελισσοκομία διατηρώντας μικρό αριθμό κυψελών.

Κατηγορία επαγγέλματος: