Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Κτηματομεσίτης - Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων - Διαχειριστής Ακίνητης Περιουσίας

Γενική Περιγραφή: Ο Κτηματομεσίτης-Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων μεσολαβεί ή υποδεικνύει με αμοιβή ευκαιρίες για αγορά, πώληση ή ενοικίαση κατοικιών και οικοπέδων. Αναλαμβάνει διαφημιστικές καταχωρίσεις ακινήτων, αντιπαροχές, μισθώσεις και εκτιμήσεις. Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται οικονομικά δεδομένα που έχει καταχωρήσει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, με σκοπό να φέρει σε επικοινωνία υποψήφιους αγοραστές-ενοικιαστές με πωλητές-ιδιοκτήτες που έχουν ακίνητα. Συνοδεύει τους πελάτες του, όσες φορές χρειαστεί, σε διαθέσιμα ακίνητα και τους τα παρουσιάζει. Τέλος, μπορεί να συμμετέχει στη σύναψη των συμβολαίων. Μετά τη σύναψη των συμβολαίων εισπράττει την προμήθειά του.

Εξοπλισμός και Μέσα: Ο Μεσίτης διευκολύνεται στο έργο του αν διαθέτει όχημα για τις μετακινήσεις του στους χώρους  προς πώληση ή ενοικίαση που αναλαμβάνει. Για την καταχώριση και επεξεργασία δεδομένων ακινήτων και πελατών χρησιμοποιεί στο γραφείο του τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Η άδεια άσκησης επαγγέλματος της ειδικότητας του Κτηματομεσίτη-Μεσίτη Αστικών Συμβάσεων χορηγείται από το Εμπορικό Επιμελητήριο μετά από πενταετή προϋπηρεσία σε μεσιτικό γραφείο. Απαραίτητα για την άσκηση του επαγγέλματος είναι το απολυτήριο λυκείου και η εγγραφή στο Εμπορικό Επιμελητήριο.

Επαγγελματική Κατοχύρωση: Το ΠΔ 248 και τα άρθρα 703-707 του Αστικού Κώδικα κατοχυρώνουν τους μεσίτες, που εκπροσωπούνται από το Σύλλογο Μεσιτών Ελλάδας. Ο κώδικας δεοντολογίας παρέχεται από το Σύλλογο Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Αθήνας.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Σπουδές στις δημόσιες σχέσεις, στα οικονομικά και στη διαφήμιση βοηθούν για την ταχύτερη επαγγελματική καταξίωση. Επιθυμητά προσόντα θεωρούνται η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, το δίπλωμα οδηγού αυτοκινήτου και η γνώση μιας ξένης γλώσσας.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Μεσίτης πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Φιλικότητα, εγκαρδιότητα, συνέπεια
  • Ευχέρεια λόγου και άνεση στις κοινωνικές επαφές
  • Διορατικότητα σε σχέση με τις εξελίξεις στα οικονομικά δεδομένα
  • Διαλλακτικότητα, πειθώ και ικανότητα στις διαπραγματεύσεις.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Η αύξηση του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα, η ανάγκη για εξεύρεση κατάλληλης στέγης και ο περιορισμός του χρόνου που διαθέτουν οι υποψήφιοι αγοραστές-ενοικιαστές για την αναζήτησή της, έδωσαν προώθηση στο επάγγελμα. Σήμερα, υπάρχουν καλές προοπτικές για απασχόληση μεσιτών, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα και από ό,τι φαίνεται αυτό θα ισχύει και για το άμεσο μέλλον. Ο Μεσίτης Ακινήτων μπορεί να εργαστεί αρχικά ως υπάλληλος σε μεσιτικά γραφεία και σε μερικά χρόνια να ανοίξει δικό του μεσιτικό γραφείο. Ο Μεσίτης αμείβεται με προμήθεια για διαμεσολάβηση στην πώληση ή ενοικίαση. Αυτό σημαίνει ότι οι αποδοχές του παρουσιάζουν διακυμάνσεις ανάλογα με το ύψος των πωλήσεων και την προσφορά και ζήτηση στην αγορά ακινήτων.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Μεσίτης εργάζεται εντός και εκτός του γραφείου του, ανάλογα με το πρόγραμμα της κάθε ημέρας. Απαιτούνται αρκετές μετακινήσεις όταν συνοδεύει πελάτες στην τοποθεσία των ακινήτων. Το ωράριο εργασίας του δεν είναι σταθερό. Εργάζεται συνήθως με προγραμματισμένα καθημερινά ραντεβού, ακόμη και απογεύματα ή Σαββατοκύριακα, επειδή τότε οι πελάτες του έχουν διαθέσιμο χρόνο για επισκέψεις σε ακίνητα.

Επαγγελματικές Οργανώσεις: Οι Κτηματομεσίτες εκπροσωπούνται από το Σύλλογο Μεσιτών Ελλάδας.