Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Κοινωνιολόγος

Γενική Περιγραφή: Ο Κοινωνιολόγος υπηρετεί μια συνθετική επιστήμη που καταγράφει, συστηματοποιεί και αναλύει κριτικά και με θετική μεθοδολογία τα κοινωνικά φαινόμενα και την ανθρώπινη συμπεριφορά, αναζητώντας τα αίτια της μορφής και της εξέλιξής τους. Το επάγγελμα του Κοινωνιολόγου περιστρέφεται γύρω από τον άνθρωπο και τις καθημερινές του δραστηριότητες. Ανάλογα με το χώρο εργασίας του, ο Κοινωνιολόγος επιστρατεύει τις θεωρητικές γνώσεις και την ερευνητική εμπειρία του για να κατανοήσει τα συλλογικά φαινόμενα, να αναλύσει τα κοινωνικά προβλήματα και να καταθέσει προτάσεις για την ορθολογική και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.

Στις εφαρμοσμένες μορφές του το επάγγελμα του κοινωνιολόγου περιστρέφεται γύρω από τις σύγχρονες, καθημερινές, συλλογικές ανάγκες των πολιτών προσπαθώντας να βοηθήσει στην αμεσότερη ικανοποίησή τους.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Κοινωνιολόγος είναι απόφοιτος των Τμημάτων Κοινωνιολογίας των Πανεπιστημίων.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Κοινωνιολόγος απαιτείται να διαθέτει:

  • Ενδιαφέρον για τα συλλογικά φαινόμενα και την ανθρώπινη συμπεριφορά
  • Αγάπη για τους ανθρώπους και κατανόηση για τις πράξεις τους
  • Ευαισθησία, υπευθυνότητα, προσοχή
  • Αντικειμενικότητα, ικανότητα ανάλυσης και εξήγησης των κοινωνικών φαινομένων
  • Διακριτικότητα
  • Νηφαλιότητα, κατανόηση και αντικειμενικότητα
  • Γνώση των βασικών αρχών οργάνωσης των ανθρώπινων κοινωνιών και των βασικών κανόνων λειτουργίας τους
  • Θεωρητική εκπαίδευση και εμπειρική κατάρτιση
  • Κατανόηση των βασικών κοινωνικών θεσμών
  • Ικανότητα ανάλυσης κοινωνικών φαινομένων και αιτιολόγηση των κοινωνικών προβλημάτων.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Οι προοπτικές απασχόλησης των πτυχιούχων κοινωνιολογίας είναι περιορισμένες, καθώς δεν είναι ευρύτερα γνωστή και αποδεκτή η σημασία της επιστήμης αυτής για την κοινωνική εξέλιξη, την κοινωνική συνοχή και την ομαλή λειτουργία των κοινωνικών θεσμών.

Ο Κοινωνιολόγος εργάζεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης εκτός της πρωτοβάθμιας. Ελάχιστοι Κοινωνιολόγοι απασχολούνται σε Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα. Περιορισμένος αριθμός εργάζεται με την ιδιότητα του Κοινωνιολόγου σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στα ΜΜΕ και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Υψηλό ποσοστό των αποφοίτων Ττμημάτων Κοινωνιολογίας υποαπασχολούνται, ή ετεροαπασχολούνται.

Ο μισθός και τα υπόλοιπα επαγγελματικά δικαιώματα του Κοινωνιολόγου ρυθμίζονται ανάλογα με το χώρο και τη θέση εργασίας του, σύμφωνα με ό,τι ισχύει για τους κατόχους πανεπιστημιακού πτυχίου.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Κοινωνιολόγος εργάζεται σε καλές συνθήκες. Συγκριτικά με άλλους πτυχιούχους έχει χαμηλές αμοιβές και χαρακτηρίζεται από επαγγελματική ανασφάλεια. Κατά τη διάρκεια άσκησης του επαγγέλματός του έρχεται σε επικοινωνία με συνανθρώπους του.

Επαγγελματικές Οργανώσεις: Μοναδικό συλλογικό όργανο που εκπροσωπεί τους Κοινωνιολόγους είναι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων που ιδρύθηκε το 1983 στην Αθήνα και έχει διευρυνθεί με Παραρτήματα σε πολλούς Νομούς της χώρας.