Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Accounting & Finance with Cymraeg

Επίπεδο σπουδών: 
Πτυχίο Εξωτερικού
Χώρα: 
Αγγλία
Ίδρυμα: 
Aberystwyth University
Διεύθυνση: 
Aberystwyth University, Old College, King Street, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2AX
Τηλέφωνο - Fax: 
00 44 (0)1970 623111
Email: 
ug-admissions@aber.ac.uk, pg-admissions@aber.ac.uk
Ιστοσελίδα: 
Ειδικότητα: 
Οικονομικές Επιστήμες
Τμήμα: