Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ιεροψάλτης

Γενική Περιγραφή: Ο Ιεροψάλτης ψάλλει εκκλησιαστικούς ύμνους και τροπάρια των Ιερών Ακολουθιών στην εκκλησία και σε άλλους χώρους τέλεσης μυστηρίων.

Εξοπλισμός και Μέσα: Ο Ιεροψάλτης χρησιμοποιεί βιβλία βυζαντινής μουσικής, βιβλία εκκλησιαστικής υμνολογίας (λειτουργικά), τονοδότη, μικροφωνικές και μεγαφωνικές εγκαταστάσεις.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Για το διορισμό ενός Ιεροψάλτη σε υπεύθυνη θέση, απαιτείται πολύχρονη μαθητεία και εξάσκηση.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Ιεροψάλτης σπουδάζει σε ωδεία (κρατικά, ιδιωτικά, δημοτικά), σε Σχολές Μητροπόλεων εγκεκριμένες από το κράτος, σε Εκκλησιαστικές Σχολές ή στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Το επάγγελμα απαιτεί:

  • Ήθος, ευσυνειδησία, συνέπεια
  • Ηρεμία και ευαισθησία
  • Φωνητικές ικανότητες, καθώς και ικανότητα συνεργασίας
  • Λεπτομερής και επιστάμενη γνώση της βυζαντινής μουσικής.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Οι προοπτικές απασχόλησης του επαγγέλματος είναι σχετικά περιορισμένες, καθώς χρησιμοποιούνται επαγγελματίες Ιεροψάλτες κυρίως στους μεγάλους ναούς και σε πολυπληθείς ενορίες. Οι πτυχιούχοι Ιεροψάλτες εργάζονται σε Ωδεία και Μουσικές Σχολές ως καθηγητές, σε ιερούς ναούς ή σε χορωδίες ως μέλη.

Οι χρηματικές απολαβές του Ιεροψάλτη προκύπτουν από διμερείς συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ των Ιεροψαλτών και του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου. 

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Οι συνθήκες εργασίας είναι καλές και δεν παρουσιάζουν προβλήματα ή δυσκολίες. Ο Ιεροψάλτης έχει την ευθύνη της ψαλμώδισης των εκκλησιαστικών ύμνων και τροπαρίων. H εργασία του απαιτεί πολλές ώρες ορθοστασίας. Δεν υπάρχει καθημερινό τακτικό ωράριο, ακολουθεί το ωράριο των Ιερών Ακολουθιών. Όταν αποτελεί μέλος χορωδίας, χρειάζεται να μεταβεί από τον τόπο εργασίας του, στο χώρο όπου θα ψάλλει. Υπάρχει συνεργασία μεταξύ δεξιού και αριστερού Ιεροψάλτη, καθώς και μεταξύ Ιεροψαλτών και ιερέων. Πολλές φορές, οι εκκλησιαστικοί ύμνοι ψέλνονται και από χορωδίες. Οι χώροι όπου εργάζεται είναι οι ιεροί ναοί.

Επαγγελματικές Οργανώσεις: Ο συλλογικός φορέας που εκπροσωπεί το επάγγελμα είναι ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιεροψαλτών.

Κατηγορία επαγγέλματος: