Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ηχολήπτης

Γενική Περιγραφή: Ο Ηχολήπτης ασχολείται με τη ρύθμιση της έντασης και την εξασφάλιση της ποιότητας του ήχου. Εργάζεται στην κονσόλα του ήχου, από την οποία ρυθμίζει τον ήχο για κάθε μουσικό όργανο ή μηχάνημα, ώστε να ακούγεται σωστά από τα μεγάφωνα σε συναυλίες, μουσικές, θεατρικές ή χορευτικές εκδηλώσεις και κέντρα διασκέδασης ή ακόμα από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Όταν εργάζεται σε κάποια συναυλία, συγχρονίζει τη σωστή ένταση των μουσικών οργάνων μέσω της κονσόλας. Επίσης, στην ευθύνη του Ηχολήπτη περιλαμβάνεται και η εισαγωγή διαφημιστικών σε ραδιοφωνικά προγράμματα. Τέλος, είναι υπεύθυνος για τη σωστή συντήρηση των μηχανημάτων του.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Δεν απαιτείται, για την άσκηση του επαγγέλματος, κάποιος συγκεκριμένος εκπαιδευτικός τίτλος ή πτυχίο. Οι σπουδές σε κάποια σχολή ηχοληψίας ΙΕΚ, ΤΕΕ, ή ιδιωτική σχολή, θεωρούνται πολύ χρήσιμες.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Απαραίτητα για την εκτέλεση του επαγγέλματος είναι τα εξής χαρακτηριστικά και δεξιότητες:

  • Επινοητικότητα
  • Ευστροφία, αντίληψη και κριτική σε θέματα ήχου
  • Ικανότητα συγκέντρωσης
  • Ηρεμία και ενθουσιασμός
  • Επιδεξιότητα, μουσική παιδεία και "μουσικό αυτί".

Επαγγελματικές Προοπτικές: Ο προοπτικές απασχόλησης είναι μέτριες, καθώς υπάρχει μεγάλη προσφορά από εκπαιδευμένα άτομα. Ο Ηχολήπτης μπορεί να απασχοληθεί στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και ως ελεύθερος επαγγελματίας. Μπορεί να εργαστεί στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, σε κέντρα διασκέδασης με ζωντανή μουσική ή σε δισκογραφικές εταιρείες, όπου γίνονται εγγραφές τραγουδιών και μουσικών έργων. Επίσης, μπορεί να εργαστεί σε ιδιωτικές εταιρείες που διοργανώνουν συναυλίες.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Η εργασία του Ηχολήπτη είναι πολύπλοκη. Εργάζεται στον κλειστό χώρο (στούντιο ηχοληψίας) των ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών και στα κέντρα διασκέδασης. Μπορεί να δουλέψει και σε ανοιχτό χώρο στην περίπτωση συναυλιών. Το ωράριο είναι εξάωρο, αλλά ενδέχεται να απαιτηθούν και υπερωρίες. Ο Ηχολήπτης εργάζεται μόνος του, σκυμμένος πάνω από τα ηλεκτρονικά του μηχανήματα. Πολλές φορές υπάρχει η ανάγκη ταξιδιών ή και νυχτερινής εργασίας ανάλογα με το χώρο εργασίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις (απασχόληση σε νυχτερινό κέντρο), η εργασία του Ηχολήπτη θεωρείται ανθυγιεινή, ενώ η μακροχρόνια άσκηση του επαγγέλματος μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή.