Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Θεατρολόγος

Γενική Περιγραφή: Ο Θεατρολόγος ασχολείται με την έρευνα, τη μελέτη και την κριτική του θεάτρου. Διερευνά και αναλύει τη δομή και την ιστορία του θεάτρου. Με την ιδιότητα του κριτικού θεάτρου, παρακολουθεί θεατρικές παραστάσεις, διαβάζει θεατρικά έργα, σχηματίζει κριτική άποψη αναλύοντας τα βασικά στοιχεία των θεατρικών έργων και παραστάσεων, όπως το θέμα, η σκηνοθεσία, η υποκριτική και η έκφραση, η μουσική, τα σκηνικά, οι χορογραφίες, εκθέτει την κριτική του, είτε γραπτά σε διάφορα περιοδικά και εφημερίδες, είτε προφορικά σε σχετικές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές.

Με την ιδιότητα του συγγραφέα θεατρικών έργων, αντλεί θέματα από ιστορικές ή και μυθιστορηματικές πηγές, καθώς και από τη δική του φαντασία, και γράφει θεατρικά έργα για έκδοση ή για παραστάσεις. Προκειμένου να μετατρέψει το θέμα του σε γραπτό έργο, δημιουργεί και αναπτύσσει ορισμένα βασικά στοιχεία όπως πλοκή, χαρακτήρες, ψυχολογική ανάλυση, ιστορικό περιβάλλον, δράση και διαλόγους.

Εάν του ζητηθεί, ο Θεατρολόγος μπορεί να συνεργαστεί με τους συντελεστές μιας θεατρικής παράστασης κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της (υπεύθυνος δραματολογίου, επιμέλεια προγράμματος, θεωρητική στήριξη του θιάσου, γλωσσική-δραματουργική επεξεργασία του κειμένου-έργου σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε θιάσου).

Με την ιδιότητα του ερευνητή, εκπονεί συγκριτικές μελέτες, πρωτότυπες έρευνες, καταγράφει τη θεατρική δραστηριότητα μιας εποχής, ταξινομεί, αναλύει, κωδικοποιεί το θεατρικό υλικό κ.λπ.).

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Θεατρολόγος είναι απόφοιτος των Τμημάτων Θεάτρου/Θεατρικών Σπουδών των Πανεπιστημίων. Εκτός των παραπάνω τμημάτων, υπάρχουν πανεπιστήμια που προσφέρουν τη δυνατότητα για ειδίκευση στη θεατρολογία ή στις θεατρικές σπουδές.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Θεατρολόγος πρέπει να έχει:

  • Επαρκή καλλιτεχνική παιδεία
  • Θεωρητική υποδομή και κατάρτιση στην ιστορία του θεάτρου
  • Δημιουργικότητα και ευρηματικότητα
  • Κριτικό πνεύμα για να ασκήσει κριτική σε θεατρικές παραστάσεις
  • Δημιουργική φαντασία για να συγγράψει ή να διασκευάσει ένα θεατρικό έργο
  • Κριτική σκέψη, καλή αντίληψη και πλούσιο ταλέντο
  • Γλωσσική ικανότητα, ευρύτητα γνώσεων
  • Ικανότητα παραγωγής ιδεών και πρωτοτυπία σκέψης
  • Δεκτικότητα σε νέα ερεθίσματα
  • Καλή μνήμη και αυτοσυγκέντρωση.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Οι θέσεις εργασίας στο χώρο είναι περιορισμένες και προσφέρονται κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Για την ανάδειξη ενός επαγγελματία στο χώρο αυτόν, απαιτείται επίπονη και επίμονη προσπάθεια μεγάλης διάρκειας.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Θεατρολόγος μπορεί να εργάζεται ως στέλεχος σε κρατικούς θεατρικούς οργανισμούς, να συνεργάζεται με θεατρικούς παραγωγούς και συντελεστές κατά την προετοιμασία μιας παράστασης. Επίσης, μπορεί να γράφει θεατρικά έργα ή να παρουσιάζει κριτικές σε διάφορα έντυπα ή και σε τηλεοπτικές εκπομπές. Ακόμη, μπορεί να διδάσκει σε σχολεία, δραματικές σχολές ή και σε σχολές θεάτρου, σε πολιτιστικά κέντρα ή άλλους φορείς.

Η εργασία του Θεατρολόγου είναι πνευματικής φύσης. Πρόκειται για δημιουργική δουλειά. Είναι ημερήσια αλλά και νυχτερινή εργασία, καθώς πέρα από τη συγγραφή της κριτικής ή και των έργων, η παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων βρίσκεται στις άμεσες προτεραιότητες των εργασιακών καθηκόντων του. Είναι περισσότερο ατομική εργασία, που όμως περιλαμβάνει και κοινωνικές επαφές με άλλα άτομα. Οι χώροι εργασίας είναι κλειστοί (θέατρα, γραφεία κ.ά.).

Κατηγορία επαγγέλματος: