Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ειδικός Ξενοδοχειακής Ψυχαγωγίας

Γενική Περιγραφή: Ο Ειδικός Ξενοδοχειακής Ψυχαγωγίας υποδέχεται τους πελάτες στο αεροδρόμιο και τους οδηγεί στο ξενοδοχείο. Συνεργάζεται με τους συναδέλφους του στη διαμόρφωση του προγράμματος της ψυχαγωγίας και στη συνέχεια επιβλέπει όλες τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Καθοδηγεί τους πελάτες του ξενοδοχείου και τους ενημερώνει γύρω από την ελληνική γλώσσα, τη μαγειρική, τους ελληνικούς χορούς, τη ζωγραφική, τη λήψη φωτογραφιών, καθώς και για τις θεατρικές και μουσικές εκδηλώσεις. Οργανώνει και συμμετέχει σε happenings, σε θεατρικές παραστάσεις, χειρίζεται τα φωτιστικά μηχανήματα των θεατρικών παραστάσεων, φροντίζει για το μακιγιάζ και την αμφίεση των πελατών-ηθοποιών, συμμετέχει σε αθλητικές εκδηλώσεις, σε ταχυδακτυλουργικές παραστάσεις, σε διαγωνισμούς μεταξύ των πελατών, σε εορταστικές βραδιές, και σε διάφορα παιχνίδια με τους πελάτες. Γενικά είναι υπεύθυνος και φροντίζει για ότι απαιτείται προκειμένου να πραγματοποιηθούν με επιτυχία τα ψυχαγωγικά προγράμματα που έχουν προγραμματιστεί. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με υπαλλήλους της ξενοδοχειακής μονάδας ή τον φορέα που προσφέρει τα εν λόγο προγράμματα.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Ειδικός Ξενοδοχειακής Ψυχαγωγίας εργάζεται κυρίως στους χώρους μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, όπου οργανώνονται εκδηλώσεις για την ψυχαγωγία των πελατών. Το ωράριό του δεν είναι σταθερό, αλλά εξαρτάται από το είδος και τον αριθμό των εκδηλώσεων που θα πρέπει να οργανώσει και των δραστηριοτήτων στις οποίες πρέπει να συμμετάσχει.

Απαιτούμενες δεξιότητες: Ο Ειδικός Ξενοδοχειακής Ψυχαγωγίας πρέπει να διαθέτει:

  • Ευχέρεια στην επικοινωνία
  • Ικανότητα να αυτοσχεδιάζει
  • Αυθορμητισμό
  • Πηγαίο χιούμορ, καλλιτεχνικά και αθλητικά ενδιαφέροντα.

Απαιτούμενη εκπαίδευση: Συναφείς σπουδές παρέχονται σε δημόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ του τομέα Τουρισμού-Μεταφορών. Όσοι ολοκληρώνουν επιτυχώς τη φοίτησή τους, λαμβάνουν βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης, που τους δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης, για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου 3+, με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα που ορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα. Επίσης, έχουν δικαίωμα για πρακτική άσκηση έξι μηνών, πριν πάρουν μέρος στις Εξετάσεις Πιστοποίησης, που θεωρείται ως αναγνωρισμένη προϋπηρεσία για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Για τους αποφοίτους δημοσίων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. αναγνωρίζεται το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ως τυπικό προσόν για διορισμό στο Δημόσιο βάσει Π.Δ. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται, εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η μόνιμη κατοικία του αιτούντος.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Ο Ειδικός Ξενοδοχειακής Ψυχαγωγίας μπορεί να απασχοληθεί σε ξενοδοχεία που παρέχουν οργανωμένα ψυχαγωγικά προγράμματα για τους πελάτες, σε ξενοδοχεία που κατά περίπτωση ψυχαγωγούν τους πελάτες τους, σε τουριστικά πρακτορεία που προσφέρουν και συμμετέχουν σε διάφορες ψυχαγωγικές δραστηριότητες, στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και σε δήμους που οργανώνουν διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Οι προοπτικές για την ειδικότητα αυτή διαγράφονται ουδέτερες.