Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ειδικός Αεροπορικών Εταιριών

Γενική Περιγραφή: Ο Ειδικός Αεροπορικών Εταιρειών ασχολείται με τις κρατήσεις θέσεων, τις εκδόσεις εισιτηρίων και τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης επιβατών. Ευθύνεται για την ομαλή ροή των τηλεφωνικών πωλήσεων εισιτηρίων, ώστε να επιτυγχάνεται η άρτια εξυπηρέτηση της αγοράς και του επιβατικού κοινού. Μεριμνά για τη γρήγορη επιβεβαίωση των ζητούμενων θέσεων και εκδίδει επιβατικούς ναύλους σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες. Διερευνά τις απαιτήσεις και τα παράπονα των πελατών και διατηρεί άριστες σχέσεις με τους τακτικούς πελάτες, με το ταξιδιωτικό κοινό, με τις άλλες αεροπορικές εταιρείες και ταξιδιωτικούς πράκτορες. Φροντίζει ως για την εξυπηρέτηση των επιβατών και αποσκευών. Προάγει τη σωστή και έγκαιρη εξυπηρέτηση VIP αεροσκαφών σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας καθώς και την εξυπηρέτηση των VIP επιβατών. Χειρίζεται διοικητικά θέματα και έχει σε γενικές γραμμές αρμοδιότητες στις λειτουργικές διαδικασίες που αφορούν στην πληροφόρηση του προσωπικού για τους κανονισμούς και τις αποφάσεις της εταιρείας, ενώ παρέχει και κάθε αναγκαία υποστήριξη.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Ειδικός Αεροπορικών Εταιρειών εργάζεται σε γενικά καλές συνθήκες. Το ωράριό του καθορίζεται με βάρδιες και συνήθως επιφορτίζεται με αρκετές ευθύνες στις οποίες πρέπει να αντεπεξέλθει.

Απαιτούμενες δεξιότητες: Ο Ειδικός Αεροπορικών Εταιρειών πρέπει να διακρίνεται: 

  • Οργανωτική, συντονιστική και διοικητική ικανότητα, αποφασιστικότητα στην εφαρμογή λύσεων καθώς και ικανότητα σύλληψης ιδεών
  • Κοινωνικότητα, ευελιξία, ευρηματικότητα, ενθουσιασμό, ενέργεια, αποφασιστικότητα
  • Διοικητική ικανότητα
  • Καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή, των συστημάτων παραγωγής και των μεταφορών

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Σχετικές σπουδές παρέχονται σε δημόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ.. Όσοι ολοκληρώνουν επιτυχώς τη φοίτησή τους, λαμβάνουν βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης που τους δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης για την απόκτηση διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης, επιπέδου 3+, με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα που ορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα. Επίσης, έχουν δικαίωμα για πρακτική άσκηση έξι μηνών, προτού πάρουν μέρος στις Εξετάσεις Πιστοποίησης, η οποία θεωρείται αναγνωρισμένη προϋπηρεσία για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Η άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται, εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η μόνιμη κατοικία του αιτούντος.

Επαγγελματικές προοπτικές: Ο Ειδικός Αεροπορικών Εταιρειών μπορεί να απασχοληθεί σε επιχειρήσεις σχετικές με τις αερομεταφορές (αεροπορικές εταιρείες μεταφοράς επιβατών ή φορτίου ή ταχυδρομείου, εταιρείες αεροταξί), σε αντιπροσώπους αεροπορικών εταιρειών (G.S.A’s), σε επιχειρήσεις παροχής εξυπηρέτησης εδάφους (handling) και σε εταιρείες αεροπορικών ναυλώσεων. Οι προοπτικές για το επάγγελμα δεν διαγράφονται θετικές.