Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Εγκληματολόγος

Γενική Περιγραφή: Ο Εγκληματολόγος έχει ως αντικείμενο εργασίας την καταγραφή, διερεύνηση και ανάλυση του σύγχρονου εγκλήματος. Ο εγκληματολόγος ερευνά το έγκλημα ως ανθρώπινη πράξη αλλά και ως κοινωνικό φαινόμενο και αναζητεί τους εγκληματογόνους παράγοντες και τις εκδηλώσεις της εγκληματικότητας. Επίσης μελετά το δράστη των εγκληματικών πράξεων και την κοινωνική αντίδραση σε αυτό, αναζητώντας τη διακρίβωση των σχέσεων μεταξύ ποινικού νόμου, εγκλήματος και ποινικής κύρωσης. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης της σύγχρονης εγκληματικότητας, καθώς και πολιτικές μεταχείρισης του εγκληματία. Τομείς στους οποίους μπορεί να δραστηριοποιηθεί είναι: το οργανωμένο έγκλημα, η παράνομη διακίνηση τοξικοεξαρτησιογόνων ουσιών, η παράνομη διακίνηση προσώπων, η διακίνηση πορνογραφικού υλικού, η εγκληματικότητα που σχετίζεται με τις βιοτεχνολογίες και τις νέες τεχνολογίες, η οικονομική εγκληματικότητα, το πληροφοριακό έγκλημα, οι σύγχρονες μορφές διαφθοράς σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος, ο περιορισμός του φόβου του εγκλήματος, κ.λπ.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Οι συνθήκες εργασίας εξαρτώνται από το χώρο στον οποίο απασχολείται, αν και συνήθως η συγκεκριμένη δραστηριότητα ασκείται στο γραφείο. Το γεγονός ότι μπορεί να έρχεται σε επαφή με άτομα ή ομάδες που έχουν επιδείξει παρεκκλίνουσα συμπεριφορά ή έχουν παραβεί τον ποινικό κώδικα προκαλεί έντονο άγχος, πίεση, συναισθηματική και ψυχική φόρτιση.

Απαιτούμενες δεξιότητες: Ο Εγκληματολόγος χρειάζεται να διαθέτει:

  • Ευρύτητα πνεύματος
  • Ικανότητα αντίληψης της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας
  • Κατανόηση της λειτουργίας του συστήματος της ποινικής δικαιοσύνης, των μηχανισμών επίσημου κοινωνικού ελέγχου του εγκλήματος και της ανθρώπινης συμπεριφοράς
  • Ψυχραιμία και ψυχική αντοχή
  • Αποδοχή της διαφορετικότητας του άλλου και ικανότητα χειρισμού δύσκολων καταστάσεων

Απαιτούμενη εκπαίδευση: Οι σπουδές για το επάγγελμα του εγκληματολόγου πραγματοποιούνται στην Ελλάδα σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα υλοποιείται Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εγκληματολογίας από τον Τομέα Εγκληματολογίας του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Παν/μίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Επίσης μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην εγκληματολογία παρέχεται από τον Τομέα Ποινικών Επιστημών του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθήνας. Σπουδές εγκληματολογίας παρέχονται και από πανεπιστήμια του εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι οι τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΣΑΕΙΤΤΕ ως ισότιμοι και αντίστοιχοι των ελληνικών, για την κατοχύρωση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών δικαιωμάτων, αντίστοιχα.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Τα επαγγελματικά δικαιώματα των εγκληματολόγων δεν έχουν κατοχυρωθεί ακόμη στην Ελλάδα. 

Επαγγελματικές προοπτικές: Οι εγκληματολόγοι απασχολούνται σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ως ερευνητές. Επίσης μπορούν να εργαστούν σε σωφρονιστικά καταστήματα, στην Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων, στην Υπηρεσία Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής, στα Συμβούλια Πρόληψης της Εγκληματικότητας, σε υπουργεία (Δικαιοσύνης, Δημόσιας Τάξης, Εσωτερικών, Παιδείας, Κοινωνικών Υπηρεσιών κ.λπ.), σε διάφορες κοινωνικές υπηρεσίες (κράτους, δήμων, ιδιωτικών φορέων), σε υπηρεσίες κέντρων πρόληψης και αντιμετώπισης κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων (αποφυλακιζομένων, (απ)εξαρτημένων, μεταναστών, αστέγων, ανέργων κ.λπ.) ή θυμάτων εγκλημάτων (κακοποιημένες γυναίκες και παιδιά κ.λπ.) και γενικά σε κάθε περίπτωση θυματοποίησης.