Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

University of Bradford

Χώρα: 
Μεγάλη Βρετανία
Διεύθυνση: 
University of Bradford Bradford, West Yorkshire, BD7 1 DP UK
Τηλέφωνο: 
0044(0)1274233081
Email: 
course-enquiries@bradford.ac.uk
Full/Part Time: 
NAI
Online Programme : 
OXI
Διάρκεια: 
Full Time 12 months // Part time 24 months
Περίοδοι Νέων Προγραμμάτων: 
Σεπτέμβριο
Δίδακτρα: 
EU/UK – 4,900 GBP
Υποτροφίες/Χρηματοδότηση : 
http://www.brad.ac.uk/ssis/courses-and-study/student-fees-and-finance/