Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

University of Brighton

Χώρα: 
Μεγάλη Βρετανία
Διεύθυνση: 
University of Brighton, Mithras House, Lewes Road, Brighton, BN2 4AT
Τηλέφωνο: 
0044(0)1273643988
Email: 
sassenquiries@brighton.ac.uk
Full/Part Time: 
NAI
Online Programme : 
OXI
Διάρκεια: 
Full Time – 1 year / Part Time 2 or 3 years
Περίοδοι Νέων Προγραμμάτων: 
Σεπτέμβριο
Δίδακτρα: 
UK Full Time – 4,320 GBP // Internationsl 11,000 GBP
Υποτροφίες/Χρηματοδότηση : 
Υποτροφίες του πανεπιστημίου για όλα τα προγράμματα και όχι αποκλειστικά για το πρόγραμμα MPA. Περισσότερες πληροφορίες στο