Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

University of Birmingham

Χώρα: 
Μεγάλη Βρετανία
Διεύθυνση: 
The University of Birmingham?Edgbaston?Birmingham?B15 2TT?United Kingdom
Τηλέφωνο: 
0044(0)1214145034
Email: 
d.l.bear@bham.ac.uk / J.sihre@bham,ac.uk
Full/Part Time: 
NAI
Online Programme : 
OXI
Διάρκεια: 
Full time – 12 months . Part Time 24 months
Περίοδοι Νέων Προγραμμάτων: 
UK/EU part-time: £4,455
Δίδακτρα: 
Fees for 2012–13 were: UK/EU full-time: £8,910
Υποτροφίες/Χρηματοδότηση : 
Overseas full-time: £12,750. Fees for subsequent years are likely to rise with inflation