Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Εκδότης Βιβλίων

Γενική Περιγραφή: Ο Εκδότης βιβλίων έχει ως αντικείμενο της εργασίας του την οργάνωση, την χρηματοδότηση, έκδοση, προβολή διάθεση βιβλίων και περιοδικών ποικίλου περιεχομένου. Πιο συγκεκριμένα, ο εκδότης βιβλίων, σε συνεργασία με άλλους ειδικούς (τυπογράφους, φωτοστοιχειοθέτες, φωτολιθογράφους, εκτυπωτές, γραφίστες κ.ά.) επιμελείται και συναποφασίζει για το σχήμα των υπό έκδοση βιβλίων, το μέγεθος των τυπογραφικών στοιχείων, τους τίτλους των κεφαλαίων και υποκεφαλαίων, την αισθητική επιμέλεια, τη διόρθωση των κειμένων, το σχεδιασμό του εξώφυλλου κ.ά. Επίσης, είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό της πολιτικής προώθησης και προβολής του υπό έκδοση βιβλίου. Τέλος, ο εκδότης βιβλίων οργανώνει και συμμετέχει σε διάφορες εκθέσεις βιβλίων και παίρνει μέρος σε ημερίδες, διαλέξεις κ.λπ., προκειμένου να προβάλλει τις εκδόσεις του.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Εκδότης βιβλίων εργάζεται συνήθως κάτω από καλές συνθήκες, σε πολιτισμένο και άνετο περιβάλλον. Οι αλλεπάλληλες όμως συναντήσεις με τους συνεργάτες του και τους συντελεστές των εκδόσεων τον κουράζουν ψυχικά και σωματικά, η δε ευθύνη και το ρίσκο που εκάστοτε αναλαμβάνει του δημιουργούν ένταση και αναπόφευκτο άγχος.

Απαιτούμενες δεξιότητες: Ο Εκδότης βιβλίων χρειάζεται να έχει:

  • Άριστη γνώση του χώρου όπου δραστηριοποιείται
  • Κριτική ικανότητα
  • Διευθυντικές ικανότητες και επιχειρηματικό πνεύμα.
  • Επικοινωνιακές δεξιότητες

Απαιτούμενη εκπαίδευση: Δεν απαιτούνται ειδικές σπουδές για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Οι γνώσεις, όμως, στους τομείς των δημόσιων σχέσεων, μάρκετινγκ, οικονομίας και διοίκησης επιχειρήσεων τον διευκολύνουν στην εργασία του. Επίσης στα δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του, πρόγραμμα κατάρτισης στην ειδικότητα Στέλεχος Εκδοτικών Επιχειρήσεων.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Δεν υπάρχουν νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα στη χώρα μας. Αυτά καθορίζονται με βάση το αντικείμενο και το επίπεδο των σπουδών του. Εγγράφεται στο Σύνδεσμο Εκδοτών Βιβλίου, ο σκοπός του οποίου είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων όλων των εκδοτών βιβλίου και ειδικότερα των μελών του.

Επαγγελματικές προοπτικές: Μπορεί να εργαστεί σε: Εκδοτικές Επιχειρήσεις Βιβλίων, Εκδοτικές-Βιβλιοπωλικές Επιχειρήσεις και να διατηρεί δική του επιχείρηση.