Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ειδικός Φρουρός

Γενική Περιγραφή: Ο Ειδικός φρουρός εκτελεί καθήκοντα φύλαξης ευπαθών στόχων αστυνομικού ενδιαφέροντος ιδίως κτιρίων και εγκαταστάσεων, δημοσίων υπηρεσιών, δικαστικών αρχών, οργανισμών κοινής ωφέλειας, διπλωματικών αντιπροσωπειών, κατοικιών κυβερνητικών αξιωματούχων και υπηρεσίες περιπολιών. Επίσης μπορεί να στελεχώνει Ειδικές Αστυνομικές Υπηρεσίες ή να συμμετέχει στη συγκρότηση ειδικών Μονάδων και Μεταβατικών Αποσπασμάτων προκειμένου να αντιμετωπιστούν ιδιαίτερες μορφές εγκληματικότητας ή/και να αναζητηθούν διωκόμενα ή και εξαφανισμένα άτομα. Επιπροσθέτως μπορεί να εκτελεί υπηρεσίες φρούρησης και μεταγωγής κρατουμένων καθώς και φρούρησης αστυνομικών υπηρεσιών και κρατητηρίων που λειτουργούν σε αυτές. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους έχουν τις ίδιες εξουσίες, καθήκοντα και υποχρεώσεις με το αστυνομικό προσωπικό πλην αυτών που αναφέρονται στην άσκηση προανακριτικών καθηκόντων.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Το αντικείμενο της εργασίας των Ειδικών Φρουρών σχετίζεται με σκοπιές, περιπολίες, φύλαξη, αναζήτηση κλπ. Οι απαιτήσεις του επαγγέλματος δημιουργούν συχνά, σωματική και ψυχική κόπωση, ένταση και άγχος. Η παραμονή και αναμονή σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους προϋποθέτει τεταμένη συγκέντρωση και η προστασία - συνοδεία ειδικών- ευπαθών στόχων συνδέεται με κινδύνους ακόμα και αυτής της σωματικής ακεραιότητας του επαγγελματία. Οι μεταθέσεις, μετακινήσεις κλπ πρέπει να ληφθούν υπόψη ως διαμορφωτικοί παράγοντες του βαθμού επαγγελματικής ικανοποίησης. 

Απαιτούμενες δεξιότητες: Ο Ειδικός φρουρός απαιτείται να έχει:

  • Καλή φυσική κατάσταση
  • Σωματική υγεία και αντοχή
  • Γρήγορα αντανακλαστικά
  • Συνέπεια και υπευθυνότητα
  • Ικανότητα συνεργασίας με την ομάδα
  • Ευγενή συμπεριφορά
  • Παρατηρητικότητα
  • Ετοιμότητα και αυτοέλεγχο
  • Ψυχραιμία και ψυχικό σθένος

Απαιτούμενη εκπαίδευση: Οι ειδικοί φρουροί αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας το οποίο προσλαμβάνεται με σχέση δημοσίου δικαίου επί πενταετή θητεία. Η πρόσληψη των ειδικών φρουρών γίνεται μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος που γίνεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης μετά από σχετική εισήγηση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους οι ειδικοί φρουροί λαμβάνουν τις αποδοχές του Δόκιμου Αστυφύλακα. Μετά το πέρας της εκπαίδευσής τους λαμβάνουν το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο. Μετά το πέρας της πενταετούς θητείας παρέχεται η δυνατότητα κατόπιν σχετικής αίτησης να εξεταστεί η μόνιμη παραμονή τους στο σώμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ 303/2003. Οι ειδικοί φρουροί, αφού μονιμοποιηθούν, παραμένουν στην υπηρεσία μέχρι τη συμπλήρωση της 35ετίας χωρίς να προβλέπεται επί του παρόντος βαθμολογική εξέλιξη.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Στους ειδικούς φρουρούς παρέχεται η δυνατότητα μονιμοποίησης μετά από σχετική αίτησή τους αφότου συμπληρώσουν την 5ετή τους θητεία. Η αίτησή τους εξετάζεται από το αρμόδιο συμβούλιο κρίσεων αρχιφυλάκων, αστυφυλάκων το οποίο προκειμένου να κρίνει λαμβάνει υπόψη του τις εκθέσεις ικανότητας των υποψηφίων, την επιτυχημένη επαγγελματική πορεία στην υπηρεσία, την εργατικότητα, πειθάρχηση και γενικότερα την υπηρεσιακή απόδοση παράλληλα με την κατάσταση της υγείας του ενδιαφερόμενου. Στις αποφάσεις δε του συμβουλίου δίνεται η δυνατότητα ένστασης σε περίπτωση αρνητικής κρίσης.