Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ειδικός Σχεδίου και Μάρκετινγκ Μόδας

Γενική Περιγραφή: Ο Ειδικός Σχεδίου και Μάρκετινγκ Μόδας έχει ως αντικείμενο της εργασίας το σχεδιασμό προϊόντων μόδας, την οργανωμένη διακίνησή τους, καθώς και τη διοίκηση παραγωγικών μονάδων κατασκευής ενδυμάτων και συναφών ειδών. Ειδικότερα, ο ειδικός σχεδίου και μάρκετινγκ μόδας ανάλογα με το επίπεδο των σπουδών του και τα ειδικά καθήκοντά του, είναι δυνατόν να ασχολείται με την ανάπτυξη σχεδίου μόδας, με βάση συγκεκριμένα υλικά και τεχνικές σχεδίασης, το οποίο μπορεί να αποτυπωθεί τόσο σε χαρτί όσο και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή με τη βοήθεια ειδικού συστήματος σχεδίασης (CAD). Επίσης, είναι υπεύθυνος για την επιλογή και την προμήθεια πρώτων υλών, και του τεχνολογικού εξοπλισμού καθώς και για το συντονισμό της παραγωγικής διαδικασίας. Τα καθήκοντά του αφορούν κυρίως στο μεθοδολογικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη παρουσίαση ενός πλάνου ευέλικτων στρατηγικών μάρκετινγκ για την προβολή των προϊόντων και την οργάνωση των πωλήσεων. Για το σκοπό αυτό διαχειρίζεται τα διαφημιστικά προγράμματα της εταιρείας, συμμετέχει σε έρευνες αγοράς, και οργανώνει, προτείνει και εφαρμόζει πολιτικές οργάνωσης των πωλήσεων στα πλαίσια της διεθνοποιημένης αγοράς.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Ειδικός Σχεδίου και Μάρκετινγκ Μόδας συνήθως εργάζεται σε γραφείο, αλλά και σε σχεδιαστήριο. Η φύση και οι απαιτήσεις του επαγγέλματός δημιουργούν συχνά την ανάγκη για υπερωριακή απασχόληση. Επίσης, χρειάζεται να λαμβάνει μέρος σε ομάδες εργασίας και να σχεδιάζει τις στρατηγικές προώθησης των παραγόμενων προϊόντων, γεγονός που δημιουργεί αυξημένες ευθύνες, πρόσθετο άγχος και ένταση. Σε περίπτωση που είναι υπεύθυνος για το συντονισμό της παραγωγικής διαδικασίας χρειάζεται να βρίσκεται στους χώρους παραγωγής, όπου υπάρχει αρκετός θόρυβος, καθώς και αναθυμιάσεις από τις χημικές και χρωστικές ουσίες.

Απαιτούμενες δεξιότητες: Ο Ειδικός Σχεδίου και Μάρκετινγκ Μόδας χρειάζεται να διαθέτει:

  • Ταλέντο και ικανότητα στο σχέδιο
  • Πρωτότυπες ιδέες
  • Φαντασία
  • Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες
  • Γνώσεις μάρκετινγκ και οικονομικών
  • Επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών και επιδεξιότητα στο χειρισμό εξειδικευμένων προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Απαιτούμενη εκπαίδευση: Για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος απαιτείται συνδυασμός γνώσεων από τα πεδία της σχεδίασης παραγωγής προϊόντων μόδας και του μάρκετινγκ. Σπουδές παρέχονται στο Τμήμα Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων του AΤΕΙ Θεσσαλονίκης Επίσης, σπουδές παρέχονται στο Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του AΤΕΙ Πειραιά, όπου υπάρχει η κατεύθυνση Παραγωγής Ενδύματος.

Παράλληλα, σπουδές ανώτερου επιπέδου παρέχονται σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως για παράδειγμα, στο International institute fashion design and Marketing "Polimoda", στη Φλωρεντία της Ιταλίας, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Τα επαγγελματικά δικαιώματα σχετίζονται με το επίπεδο των βασικών σπουδών και την περαιτέρω εξειδίκευσή.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Ο Ειδικός Σχεδίου και Μάρκετινγκ Μόδας μπορεί να εργαστεί σε επιχειρήσεις του κλάδου των ενδυμάτων και να ασχοληθεί με το σχεδιασμό, την παραγωγή και τη διακίνηση προϊόντων μόδας. Επίσης, μπορεί να απασχοληθεί σε οίκους μόδας, σε βιοτεχνίες, σε βιομηχανίες κλωστοϋφαντουργίας, σε μετασκευαστικές κλωστικές μονάδες, σε επιχειρήσεις κατασκευής ειδών ενδυμασίας, υποδημάτων και αξεσουάρ, αλλά και ως ελεύθερος επαγγελματίας. Οι προοπτικές του επαγγέλματος είναι αρνητικές, λόγω της κρίσης που διέρχεται ο τομέας των ενδυμάτων τα τελευταία χρόνια. Καλύτερες, σαφώς, προοπτικές απασχόλησης υπάρχουν για τους επαγγελματίες που έχουν πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές σε σύγχρονες ειδικότητες, όπως Computer Fashion Designer, Fashion Trend Researcher, Marketing Supervisor, Customer Relation Management, Visual Communication Manager, Communications and Events Manager κ.ά., οι οποίες προς το παρόν προσφέρονται μόνο σε αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού.