Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Επιμελητής Πτήσεων

Γενική Περιγραφή: 
Ο Επιμελητής Πτήσεων προετοιμάζει το σχέδιο πτήσης του αεροσκάφους και παρακολουθεί την εξέλιξη του σχεδίου από την απογείωση ως και την προσγείωση του αεροσκάφους. Ο επιμελητής πτήσεων, από τη βάση της επιμελητείας πτήσεων που εδρεύει στο αεροδρόμιο, ασχολείται με την οργάνωση και την παρακολούθηση της εξέλιξης των πτήσεων των αεροσκαφών κάθε αεροπορικής εταιρείας. Το αντικείμενο της εργασίας του περιλαμβάνει: Την προετοιμασία του σχεδίου πτήσης σύμφωνα με τα βάρη απογείωσης και προσγείωσης και την κατάσταση των αεροδιαδρόμων. Την ανάλυση και εκτίμηση των μετεωρολογικών δεδομένων για τον προσδιορισμό πιθανών κινδύνων σε σχέση με την ασφάλεια της πτήσης. Τον υπολογισμό των απαιτούμενων καυσίμων για τις ανάγκες της πτήσης, την παρακολούθηση της πτήσης μέσω συστημάτων ραδιοεπικοινωνίας, από την απογείωση μέχρι την προσγείωση του αεροσκάφους και την ενημέρωση του πληρώματος για οποιεσδήποτε αλλαγές δεδομένων προκύπτουν κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Για την εργασία του ο επιμελητής πτήσεων χρησιμοποιεί τα διάφορα συστήματα ραδιοεπικοινωνίας.  Βάση της όλης εργασίας του είναι η πρόβλεψη και η ταχεία εκτίμηση των διαφόρων καταστάσεων, ώστε να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλέστερη και οικονομικότερη εκτέλεση της πτήσης.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: 
Ο επιμελητής πτήσεων εργάζεται σε γραφείο, άλλοτε μόνος του και άλλοτε σε συνεργασία με άλλους. Συνήθως υπάρχουν συνθήκες έντασης και άγχους, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις. Το ωράριο εργασίας του είναι συγκεκριμένο, εργάζεται σε βάρδιες που καλύπτουν όλο το 24ωρο και πολλές φορές απαιτείται να δουλεύει υπερωριακά για την κάλυψη αναγκών. Συχνά, απαιτούνται επίσης και ταξίδια στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: 
Ο επιμελητής πτήσεων πρέπει να διαθέτει:

  • Υψηλό αίσθημα ευθύνης και ευσυνειδησία
  • Οργανωτική ικανότητα
  • Επινοητικότητα, δυναμισμός, υπολογιστική ικανότητα,
  • Παρατηρητικότητα, ευστροφία και ευελιξία
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας,
  • Άριστη γνώση της χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και ραδιοργάνων.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση:
Ο επιμελητής πτήσεων είναι απόφοιτος Ι.Ε.Κ. αντίστοιχης ειδικότητας. Μπορεί ακόμη να έχει σπουδάσει στη Σχολή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.).

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 
Για τους αποφοίτους δημοσίων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. αναγνωρίζεται το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ως τυπικό προσόν για διορισμό στο Δημόσιο βάσει του Π.Δ. 50/2001. Για την άσκηση του επαγγέλματος απαιτείται άδεια που παρέχεται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) μετά από εξετάσεις.

Επαγγελματικές Προοπτικές: 
Ο επιμελητής πτήσεων μπορεί να απασχοληθεί στις υπηρεσίες όλων των αεροδρομίων της χώρας, επίσης σε κρατικές και ιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες. Οι προοπτικές για το επάγγελμα δεν διαγράφονται θετικές.