Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Κοινωνικός Ανθρωπολόγος

Γενική Περιγραφή: Η μελέτη του ανθρώπου και οι κοινωνικές συμπεριφορές που κατά καιρούς έχει αναπτύξει είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Συγκεκριμένα, μελετά τα ήθη, τα έθιμα, τις δοξασίες, τις αντιλήψεις, τις πεποιθήσεις κλπ. όπως αυτές, διαμορφώθηκαν ιστορικά, στο πλαίσιο συγκεκριμένων κοινωνικών δομών, σχημάτων και οργανώσεων. 

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου, οι οποίες είναι γενικά καλές. Ερευνά, μελετά και συγκρίνει τους κανόνες συμπεριφοράς, ηθών, εθίμων κλπ., μιας ιστορικά συγκεκριμένης κοινωνικής οργάνωσης και των σύγχρονων κοινωνιών, επιχειρώντας να διερευνήσει τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ τους. Γι' αυτό ταξιδεύει συχνά στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό προκειμένου να μελετήσει επιτόπου πληθυσμούς που τον ενδιαφέρουν, οπότε είναι δυνατό να εργάζεται κάτω από αντίξοες συνθήκες και μερικές φορές επικίνδυνες.

Απαιτούμενες δεξιότητες

  • Υψηλή νοημοσύνη
  • Ευρύτατη παιδεία
  • Ικανότητα για διανοητική εργασία
  • Γνώσεις για τα φαινόμενα και τις πλευρές της ιστορικής, πολιτισμικής, κοινωνικής, πολιτικής και διεθνούς ζωής
  • Ανάλυση φαινομενέων
  • Συνθετική ικανότητα
  • Οξύ κοινωνικό και πολιτικό κριτήριο
  • Υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης

Απαιτούμενη εκπαίδευση: Σπουδές Κοινωνικής Ανθρωπολογίας προσφέρονται στα Τμήματα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας των Πανεπιστημίων, Οι πτυχιούχοι μπορούν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Σπουδές στην Κοινωνική Ανθρωπολογία παρέχονται επίσης σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι οι τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται ως ισότιμοι και αντίστοιχοι των ελληνικών για την κατοχύρωση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών δικαιωμάτων, αντίστοιχα.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, έχουν κατοχυρωθεί και ορίζονται σύμφωνα με το Π.Δ.405, που έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 228/6-11-1995.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Μπορεί να εργαστεί ως καθηγητής κοινωνιολογίας στη μέση εκπαίδευση (δημόσια και ιδιωτική), με εξαίρεση τον πτυχιούχο του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (κατεύθυνση Κοινωνική Ανθρωπολογία) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βόλος) καθώς η σχολή δεν συμπεριλαμβάνεται στον Πίνακα Αντιστοιχίας Πτυχίων Κλάδων και Ειδικοτήτων στο διαγωνισμό ΑΣΕΠ των Εκπαιδευτικών. 

Επίσης μπορεί να εργαστεί σε μουσεία, σε ευρύτερους χώρους δευτοβάθμιας εκπαίδευσης, κοινωνικής ιατρικής, ψυχολογίας, πολεοδομίας και προγραμματισμού, σε ερευνητικά κέντρα, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε άλλους δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες, σε τομείς όπως της διαφήμισης, των δημοσκοπήσεων και ερευνών αγοράς, στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Η αγορά εργασίας δεν είναι πολύ σαφής, γιατί η ανάπτυξη αυτής της επιστήμης άρχισε στη χώρα μας πρόσφατα. Έτσι, ο χώρος αυτός αλληλοεπικαλύπτεται με αυτόν της Κοινωνιολογίας. Εάν κάποιος δεν θέλει να απασχοληθεί σε τομείς άσχετους με το αντικείμενο της επιστήμης του, καλό είναι να συνεχίσει τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο (μεταπτυχιακό δίπλωμα masters ή διδακτορικό δίπλωμα) οπότε οι δυνατότητες απασχόλησης στο χώρο της έρευνας και της εκπαίδευσης αυξάνονται σημαντικά.