Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Επικοινωνιολόγος

Γενική Περιγραφή: Ο Επικοινωνιολόγος ασχολείται με τον επιστημονικό σχεδιασμό, το συντονισμό και την εκτέλεση στρατηγικών προγραμμάτων, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της επικοινωνιακής πολιτικής ατόμων, οργανισμών ή φορέων. Στο πλαίσιο της εκτέλεσης ενός προγράμματος ανάπτυξης επικοινωνιακής πολιτικής, οι κύριες δραστηριότητες του Επικοινωνιολόγου περιλαμβάνουν: την επαφή με τους πελάτες, την έρευνα για τις ανάγκες και το προφίλ του πελάτη, το σχεδιασμό και το συντονισμό του στρατηγικού προγράμματος δράσης, την κατασκευή επικοινωνιακού υλικού και την επικοινωνία με τα μέσα προβολής. Κατόπιν, ο Επικοινωνιολόγος προχωρά στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της δράσης του. Πρόκειται για ένα επάγγελμα που δημιουργήθηκε για να καλύψει τις πολλαπλές ανάγκες επικοινωνίας στις σύγχρονες κοινωνίες και το οποίο είναι συνδεδεμένο με τις συνεχείς και ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις. Για το λόγο αυτό, ο Επικοινωνιολόγος χρειάζεται να ενημερώνεται και να επιμορφώνεται διαρκώς.

Εξοπλισμός και Μέσα: Ο Επικοινωνιολόγος χρησιμοποιεί ηλεκτρονικούς υπολογιστές και γενικά αξιοποιεί κάθε δυνατότητα της σύγχρονης τεχνολογίας για επικοινωνία.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ως Επικοινωνιολόγος μπορεί κανείς να ειδικευτεί στα Τμήματα Επικοινωνίας και ΜΜΕ των ελληνικών Πανεπιστημίων. Επίσης, βασικές γνώσεις για την επιστήμη της επικοινωνίας μπορεί να αποκτήσει κάποιος παρακολουθώντας μαθήματα των Τμημάτων των Κοινωνικών Επιστημών. Εξάλλου, συναφή προγράμματα ειδίκευσης στην επικοινωνία υπάρχουν και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Απαραίτητες δεξιότητες για το επάγγελμα του Επικοινωνιολόγου είναι:

  • Κοινωνική δεξιότητα
  • Επινοητικότητα, δημιουργική φαντασία, κριτική σκέψη
  • Δυναμισμός και συνέπεια
  • Δυναμική προσωπικότητα, ευχέρεια λόγου, επινοητικότητα, δημιουργική φαντασία
  • Άριστη χρήση του λόγου
  • Βασικές γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή
  • Ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης γραφείου.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Οι ανάγκες για ειδικευμένους επιστήμονες στον τομέα της επικοινωνίας αυξάνονται συνεχώς στις μέρες μας και συνεπώς στο χώρο υπάρχει κινητικότητα. Οι Επικοινωνιολόγοι μπορούν να απασχοληθούν στο χώρο των ΜΜΕ, σε εταιρείες ή οργανισμούς δημοσίων σχέσεων ή ακόμα και στο χώρο της πολιτικής ή και των επιχειρήσεων και, γενικότερα, σε οποιοδήποτε χώρο μπορεί να έχει σχέση με την ανάπτυξη και οργάνωση της επικοινωνίας. Ακόμη, μπορούν να απασχοληθούν ως καθηγητές στο χώρο της εκπαίδευσης. Οι Επικοινωνιολόγοι μπορούν να εργαστούν ως μισθωτοί με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Επικοινωνιολόγος εργάζεται σε συνθήκες γραφείου, έχει ελεύθερο ωράριο και καθημερινά έρχεται σε επαφή με πολλά άτομα. Οι μετακινήσεις του είναι συνεχείς, κυρίως μέσα στην πόλη που εργάζεται και σπανιότερα στα εξωτερικό, όταν πρόκειται να παρακολουθήσει συνέδρια ή επιμορφωτικά σεμινάρια. Πρόκειται για ένα επάγγελμα που χαρακτηρίζεται από συνεχείς εναλλαγές, γεγονός που προσδίδει εσωτερική ικανοποίηση σε όποιον το ασκεί, παρά τους γρήγορους και πιεστικούς ρυθμούς του. Οι αμοιβές βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με την προϋπηρεσία και την ποιότητα των εργασιών κάθε επαγγελματία.