Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ναυαγοσώστης

Γενική Περιγραφή: 
Η δουλειά του Ναυαγοσώστη είναι ιδιαίτερα επίπονη, καθώς καλείται να αντεπεξέλθει σε δύσκολες και επικίνδυνες καταστάσεις. Καθήκον του είναι να προλαμβάνει ενδεχόμενα ατυχήματα στις πισίνες ή στις παραλίες στις οποίες κατά περίπτωση εργάζεται αλλά και να συμβάλει στην τήρηση των κανόνων στους συγκεκριμένους χώρους. Επιπλέον, εκτός από την πρόληψη χρειάζεται να αντιμετωπίσει ατυχήματα μέσα και έξω από το νερό και να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.

Επαγγελματική Κατοχύρωση: 
Τα επαγγελματικά δικαιώματα του ναυαγοσώστη είναι κατοχυρωμένα νομοθετικά με το Προεδρικό Διάταγμα 23 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 18 τεύχος Α΄ στις 17/2/2000.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: 
Ναυαγοσώστης μπορεί να γίνει κάποιος είτε φοιτώντας στις σχολές ναυαγοσωστικής που υπάρχουν στην Ελλάδα σε διάφορες πόλεις, είτε αν είναι απόφοιτος των ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα στην κολύμβηση. Στην τελευταία περίπτωση δίνεται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος χωρίς εξετάσεις, με την κατάθεση των δικαιολογητικών και την άδεια οδήγησης ταχύπλοου στο λιμεναρχείο. Αναλυτικά, για να γίνει κάποιος ναυαγοσώστης οφείλει πρώτα να παρακολουθήσει τα μαθήματα ναυαγοσωστικής και πρώτων βοηθειών στις ειδικές σχολές και στη συνέχεια να δώσει εξετάσεις στη Λιμενική Αρχή. Επίσης πρέπει να έχει εφοδιασθεί με άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους ή θαλάσσιου μοτοποδήλατου. Σχολές ναυαγοσωστικής υπάρχουν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Ο Ναυαγοσώστης έχει ποινικές ευθύνες σε περίπτωση λαθών ή παραλείψεων κατά την αντιμετώπιση κάποιου περιστατικού. 

Απαιτούμενες Δεξιότητες: 
Ο Ναυαγοσώστης πρέπει να διαθέτει:

  • Γνώση καλής κολύμβησης
  • Σωματική αντοχή
  • Ψυχική υγεία
  • Θάρρος
  • Υπευθυνότητα
  • Συνέπεια.

Ο Ναυαγοσώστης πρέπει να αγαπάει το υγρό στοιχείο και να είναι πρόθυμος αλλά και καλά εκπαιδευμένος στην παροχή βοήθειας σε όσους χρειάζονται.  Επιπλέον, ο επαγγελματίας Ναυαγοσώστης (υπάρχει και ο εθελοντής), αν επιθυμεί να εργαστεί σε παραλία, οφείλει εκτός των άλλων προσόντων να έχει ειδική άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του ναυαγοσώστη.

Επαγγελματικές Προοπτικές: 
Οι Ναυαγοσώστες μπορούν να εργαστούν είτε σε οργανωμένες παραλίες είτε σε πισίνες ξενοδοχειακών συγκροτημάτων. Σε μια τουριστική χώρα όπως είναι η Ελλάδα, το επάγγελμα του Ναυαγοσώστη θα έπρεπε να έχει καλές προοπτικές όσον αφορά στην επαγγελματική αποκατάσταση, με την προϋπόθεση ότι τόσο τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα όσο και οι παραλίες είναι οργανωμένα. Σε σχέση με το πλήθος των παραλιών της χώρας μας η ύπαρξη θέσεων εργασίας ναυαγοσωστών είναι λίγες αναλογικά με τις πραγματικά μεγάλες ανάγκες του ελληνικού χώρου, καθώς οι πνιγμοί στις θάλασσες και στις πισίνες αποτελούν συχνό φαινόμενο στη χώρα μας.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: 
Παρέχει τις υπηρεσίες του στις οργανωμένες παραλίες και ακτές, σε ξενοδοχεία, σε κατασκηνώσεις.