Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Νανοτεχνολόγος

Γενική Περιγραφή: 
Ο Νανοτεχνολόγος είναι ο εξειδικευμένος επιστήμονας που ασχολείται με διεργασίες και με κατασκευή διατάξεων και συστημάτων, με έλεγχο της ύλης στη νανοκλίμακα, δηλαδή κλίμακα της τάξης των 0,1 έως 100 νανομέτρων. Το επάγγελμα αυτό περιλαμβάνει την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη σε ατομικό, μοριακό και μικρομοριακό επίπεδο, καθώς επίσης το σχεδιασμό και τη δημιουργία νέων κατασκευών και μηχανημάτων με πρωτότυπες λειτουργίες λόγω του εξαιρετικά μικρού μεγέθους τους. Τα αποτελέσματα της δουλειάς του χρησιμοποιούνται στις τεχνολογίες παραγωγής, στην υγεία και ποιότητα ζωής, στη διαχείριση του περιβάλλοντος, στην παραγωγή ενέργειας, στις μεταφορές και επικοινωνίες, στους υπολογιστές και την πληροφορική. Πιο συγκεκριμένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευρύτατα στα ηλεκτρομηχανικά συστήματα, ενώ παράλληλα έχουν βιοϊατρικές εφαρμογές, όπως για παράδειγμα στη γονιδιακή θεραπεία, στη μεταφορά φαρμακευτικών ουσιών σε συγκεκριμένα σημεία του οργανισμού και στην ανακάλυψη νέων φαρμάκων. Ειδικά στη διάγνωση και τη θεραπεία ασθενειών, η νανοτεχνολογία αναμένεται να φέρει σημαντικές αλλαγές σε ελάχιστα χρόνια. Η εφαρμογή της νανοτεχνολογίας θα φέρει επανάσταση στο χώρο της ιατρικής. Ήδη προωθούνται ερευνητικά προγράμματα μέσω της νανοτεχνολογίας για την παρασκευή έξυπνων υλικών, που θα διευκολύνουν και θα επιταχύνουν τη διάγνωση και τη θεραπεία ασθενειών.

Επαγγελματική Κατοχύρωση: 
Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Νανοτεχνολόγου διαφέρουν ανάλογα με τον αρχικό τίτλο των σπουδών του. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ανατρέξει στα επαγγελματικά δικαιώματα του Φυσικού, Χημικού, Βιολόγου, Ηλεκτρολόγου-Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών που προβλέπονται από το Π.Δ. 372, ΦΕΚ 243 Α΄ , 3/12/1997.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: 
Σπουδές στη νανοτεχνολογία και στις νανοεπιστήμες μπορούν να γίνουν σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην Ελλάδα ή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Επειδή στη χώρα μας δεν προσφέρονται απευθείας σπουδές για τη συγκεκριμένη ειδικότητα, ο ενδιαφερόμενος πρέπει απαραιτήτως να έχει βασικές σπουδές και πτυχίο στη φυσική, χημεία, βιολογία, μηχανολογία και ηλεκτρονική. Ο ενδιαφερόμενος για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό και εξειδίκευση στο συγκεκριμένο τομέα μπορεί να στραφεί σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ και της Αγγλίας και τριετής ή τετραετείς σπουδές, όπου γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των τμημάτων της φυσικής, της χημείας, της βιολογίας, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της μηχανολογίας.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: 
Ο Νανοτεχνολόγος χρειάζεται να διαθέτει:

 • Συνδυαστική σκέψη
 • Ευρύ φάσμα γνώσεων των επιστημονικών πεδίων της φυσικής, της χημείας, της βιολογίας και της μηχανολογίας
 • Παρατηρητικότητα
 • Μεθοδικότητα
 • Επινοητικότητα
 • Σημασία στην ακρίβεια και τη λεπτομέρεια
 • Φαντασία
 • Υπομονή
 • Επιμονή
 • Διάθεση για έρευνα και νέες ανακαλύψεις
 • Πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες.

Επαγγελματικές Προοπτικές: 
Οι απόφοιτοι των τμημάτων της νανοτεχνολογίας μπορούν να απορροφηθούν σε ερευνητικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις όπως κατασκευής ηλεκτρονικών μηχανημάτων, στη βιομηχανία φαρμάκων και καλλυντικών, στη Μέση και Ανώτατη Εκπαίδευση, ιδιωτικά γραφεία μελετών και αναπτυξιακές εταιρείες. Οι προοπτικές του επαγγέλματος παρουσιάζονται ευνοϊκές, αφού η ραγδαία εξέλιξη της νέας τεχνολογίας και η εφαρμογή της νανοτεχνολογίας αναμένεται να φέρει σημαντικές αλλαγές στις υπάρχουσες σήμερα τεχνολογίες παραγωγής, στην υγεία και ποιότητα ζωής, στη διαχείριση του περιβάλλοντος, στην παραγωγή ενέργειας, στις μεταφορές και επικοινωνίες, στους υπολογιστές και πληροφορική, στην εκπαίδευση και την έρευνα.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: 
Οι συνθήκες εργασίας αλλά και το ωράριο εργασίας του Νανοτεχνολόγου εξαρτώνται από τον Ερευνητικό Οργανισμό, την εταιρεία ή το βιομηχανικό χώρο στον οποίο απασχολείται. Εργάζεται σε συνθήκες καλές, σε γραφείο και σε εργαστήριο για την εφαρμογή και την υλοποίηση των αποτελεσμάτων των ερευνών του. Συχνά όμως απαιτείται να ταξιδεύει εντός και εκτός Ελλάδος, προκειμένου να συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια και να ενημερώνεται για τις εξελίξεις που συντελούνται στον τομέα του, ενώ παράλληλα έρχεται σε επαφή και συνεργάζεται με άλλους διεπιστημονικούς ερευνητές.