Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Υπήκοοι χωρών της ΕΕ

Αν είστε υπήκοος χώρας της ΕΕ (και της Ισλανδίας, Λιχτενστάιν, Νορβηγίας) χρειάζεται να επιδείξετε την εθνική σας ταυτότητα ή το διαβατήριο όταν ταξιδεύετε από χώρα σε χώρα της ΕΕ.

Ο άνευ διαβατηρίου χώρος του Σένγκεν περιλαμβάνει τις εξής χώρες:

Αυστρία

Ισπανία

Ουγγαρία

Βέλγιο

Ιταλία

Πολωνία

Γαλλία

Κάτω Χώρες

Πορτογαλία

Γερμανία

Λεττονία

Σλοβακία

Δανία

Λιθουανία

Σλοβενία

Ελβετία

Λουξεμβούργο

Σουηδία

Ελλάδα

Λιχτενστάιν

Τσεχική Δημοκρατία

Εσθονία

Μάλτα

Φινλανδία

Ωστόσο,  έχετε ακόμα την υποχρέωση   να επιδεικνύετε έγκυρη ταυτότητα ή διαβατήριο, όταν ταξιδεύετε από και προς τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Ιρλανδία, τη Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι χώρες αυτές, αν και μέλη της ΕΕ, δεν ανήκουν στον άνευ διαβατηρίου χώρο του Σένγκεν.

Σημαντικό: Καλό είναι να έχετε πάντα μαζί σας διαβατήριο ή ταυτότητα όταν διέρχεστε από τον άνευ διαβατηρίου χώρο του Σένγκεν. Ακόμα και αν δεν χρειάζεται να επιδείξετε ταυτότητα ή διαβατήριο στα σύνορα, μπορεί να υπάρξουν άλλες περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να αποδείξετε την ταυτότητά σας - π.χ. σε περίπτωση αστυνομικού ελέγχου ή κατά την επιβίβαση σε αεροσκάφος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μόνη έγκυρη ταυτότητα είναι αυτή που εκδίδουν οι εθνικές αρχές. Οι άδειες οδήγησης, οι ταχυδρομικές και τραπεζικές κάρτες ή οι κάρτες υγείας δεν γίνονται δεκτές ως έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα ή ως αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

 

Απαγόρευση εισόδου

Σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν μια χώρα της ΕΕ να απαγορεύσει την είσοδο σε Ευρωπαίο πολίτη ή σε μέλη της οικογενείας του για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας.

Αν συμβεί κάτι τέτοιο, οι αρχές πρέπει να αποδείξουν ότι ο πολίτης αυτός ή τα μέλη της οικογενείας του αντιπροσωπεύουν πραγματική, παρούσα και επαρκώς σοβαρή απειλή. Η απόφαση πρέπει να δίδεται εγγράφως και να αναφέρει όλους τους λόγους, τον τρόπο προσφυγής και τη σχετική προθεσμία.

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop