Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Όταν πηγαίνετε σε πανεπιστήμιο άλλης χώρας της ΕΕ, δικαιούστε, ως πολίτης της ΕΕ, να καταβάλετε τα ίδια δίδακτρα όπως και οι υπήκοοι της χώρας αυτής. Αυτό το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης δεν επεκτείνεται όμως στις διάφορες υποτροφίες ή δάνεια. Ωστόσο, ορισμένες χώρες μπορεί, με δική τους πρωτοβουλία, να επιλέξουν να παράσχουν υποτροφίες σε ξένους φοιτητές για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης.

Σημαντικό: Όταν πηγαίνετε στο εξωτερικό για σπουδές, μπορεί να εξακολουθείτε να έχετε το δικαίωμα να λάβετε από τη χώρα καταγωγής σας υποτροφία για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης. Αυτό εναπόκειται στις εθνικές αρχές της χώρας σας.

Ξένοι φοιτητές που διαμένουν ήδη στη χώρα
Ακόμη και εάν δεν είστε υπήκοος της χώρας όπου θέλετε να σπουδάσετε, ζείτε όμως σε αυτήν για διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών, δικαιούστε υποτροφία για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους υπηκόους της χώρας αυτής.

Οικονομική βοήθεια ανά χώρα

Επικοινωνήστε με το υπουργείο Παιδείας της χώρας σας  για να ενημερωθείτε σχετικά με υποτροφίες για φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό.

Πηγή: Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (europa.eu).Επιστροφή

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop