Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Αξιωματικός Νοσηλευτικής

Γενική Περιγραφή: Η φροντίδα των ασθενών, των τραυματιών και αναπήρων στα στρατιωτικά νοσοκομεία είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Προσφέρει νοσηλεία και συμβουλές στους ασθενείς, όπως και κάθε άλλος νοσηλευτής με τη μόνη διαφορά ότι εργάζεται σε στρατιωτικό νοσοκομείο και όχι σε πολιτικό. Παρέχει τις πρώτες βοήθειες στους ασθενείς, βοηθάει το γιατρό σε όλες τις ιατρικές πράξεις και φροντίζει να τηρούνται όλες οι ιατρικές οδηγίες. Σε καιρό πολέμου προσφέρει τις υπηρεσίες του σε νοσοκομεία, ιατρεία και κέντρα αποκατάστασης απωλειών υγείας (ΚΑΑΥ) της πρώτης γραμμής ή των μετόπισθεν κάτω από συνθήκες επικίνδυνες.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για να γίνει κάποιος Αξιωματικός Νοσηλευτικής πρέπει να φοιτήσει στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ), που εδρεύει στο Βύρωνα (Στρατόπεδο Σακέτα), στην οποία η φοίτηση διαρκεί τέσσερα χρόνια. Οι απόφοιτοι δεν μπορούν να παραιτηθούν πριν περάσουν δώδεκα χρόνια. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη σχολή στο 3ο επιστημονικό πεδίο (Επιστήμες Υγείας και Πρόνοιας) του μηχανογραφικού δελτίου.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Πρέπει να είναι υπεύθυνος, προσεκτικός και υπομονετικός. Πάνω απ’ όλα πρέπει να αγαπάει τον άνθρωπο και να έχει τη διάθεση να προσφέρει τις υπηρεσίες του, προκειμένου να ανακουφίσει τον ανθρώπινο πόνο. Για το λόγο αυτό πρέπει να είναι ευγενικός και ανεκτικός με τους ασθενείς και να έχει σωματική και ψυχική αντοχή. Πρέπει επίσης να έχει καλές γνώσεις ιατρικής, πειθαρχία και επιπλέον να διαθέτει όλα εκείνα τα προσόντα και τα γνωρίσματα που πρέπει να χαρακτηρίζουν έναν αξιωματικό.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Η ζήτηση που υπάρχει, συνήθως, καλύπτεται από τον αριθμό των εισαγομένων στη σχολή. Γενικά, το επάγγελμα αυτό θεωρείται ότι έχει πολύ καλές προοπτικές απασχόλησης, με πολύ θετικό ισοζύγιο ζήτησης στην αγορά εργασίας. 

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Εργάζεται κάτω από δύσκολες συνθήκες τόσο σε καιρό πολέμου αλλά και σε περίοδο ειρήνης. Αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα με τους νοσηλευτές των πολιτικών νοσοκομείων. Το ωράριο εργασίας είναι εναλλασσόμενο και εργάζεται με βάρδιες ακόμη και τη νύχτα, τις αργίες ή μέρες εορτών, γιατί το απαιτεί η ειδική φύση του επαγγέλματος και τις περισσότερες ώρες εργάζεται όρθιος. Θα πρέπει επίσης να είναι προσεκτικός όταν έρχεται σε επαφή με το αίμα ασθενών ή άλλες ουσίες, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος μόλυνσης και μετάδοσης επικίνδυνων ασθενειών.