Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Βοηθός Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής

Γενική  Περιγραφή: Σε όλες τις χώρες του κόσμου το ψωμί έχει βασική συμμετοχή στην διατροφή των λαών και παραμένει πάντα ο πρωταγωνιστής της καθημερινής ζωής μας με διάφορες γεύσεις και μορφές.
Και ενώ η τεχνολογία και η πείρα που αποκτήθηκε στους αιώνες που πέρασαν έχουν βελτιώσει σημαντικά εκείνο που οι αρχαίοι ονόμαζαν άρτον δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο πρωταγωνιστής όλου αυτού του κύκλου είναι ο Αρτοποιός.
Ο σύγχρονος Αρτοποιός για να αντεπεξέλθει στον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ άλλων πρέπει να εμπλουτίσει τη γκάμα των προϊόντων που παράγει και με προϊόντα της Ζαχαροπλαστικής αλεύρου η οποία είναι το μονοπάτι που οδηγεί την τέχνη της Αρτοποιίας στην τέχνη της Ζαχαροπλαστικής
Το γλυκό είναι ο άλλος συγγενής του άρτου το οποίο μέσα από μια παράδοση αιώνων έχει αποκτήσει ένα κοινωνικό χαρακτήρα και συμβολισμό και είναι άρρηκτα δεμένο με τα έθιμα και τις παραδόσεις του λαού μας
Το επάγγελμα του Ζαχαροπλάστη είναι πολύμορφο. Περιλαμβάνει την παρασκευή γλυκών και παρασκευασμάτων που έχουν ως βάση τη ζάχαρη. Περιλαμβάνει την Παρασκευή ζυμών σαν πρώτη ύλη για την κατασκευή στη συνεχεία κρουασάν και αρτοσκευάσματα όπως επίσης περιέχει και τις παρασκευές φαγητών ζεστών και κρύων, που παρουσιάζονται σε μπουφέδες.
Τα καθήκοντα που θα κληθεί να αναλάβει o απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός αρτοποιού -ζαχαροπλάστη» είναι τα παρακάτω:
 • Επιλογή και πρακτικός ποιοτικός έλεγχος πρώτων και βοηθητικών υλών και προμήθεια τους.
 • Παραγωγή και ποιοτικός έλεγχος των προϊόντων.
 • Προβολή και διάθεση των προϊόντων.
 • Επίσης τα στελέχη αυτά θα πρέπει να είναι σε θέση να προβαίνουν σε:
 • Βελτίωση των ήδη παραγομένων προϊόντων.
 • Σχεδιασμό και παραγωγή νέων προϊόντων.
 • Αξιολόγηση από οικονομικής πλευράς των προϊόντων, ανάλυση των στοιχείων του κόστους και προσδιορισμός της τιμής πώλησης.
 • Προγραμματισμό της παραγωγής και αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακας.
Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Βοηθός Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής χρειάζεται να διαθέτει τις κάτωθι γνώσεις:
 • Καλή γνώση ξένων γλωσσών και ιδιαίτερα της Αγγλικής.
 • Χρήση Η/Υ και πρόσβαση στο Internet.
 • Στοιχεία υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.
 • Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - HACCP, εναρμόνιση με την κείμενη νομοθεσία
 • Βασικά στοιχεία διατροφής.
 • Γενική χημεία - Χημεία τροφίμων - Μικροβιολογία.
 • Ιδιότητες και χρήση των πρώτων υλών της Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός του αρτοποιείου - ζαχαροπλαστείου, χειρισμός, συντήρηση και οι τεχνικές εγκαταστάσεις.
 • Αρτοποιητική και ζαχαροπλαστική τέχνη.
 • Στοιχεία νομοθεσίας των τροφίμων και του κλάδου.
 Για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας Βοηθός Αρτοποιού -Ζαχαροπλάστη πρέπει να ικανοποιηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και απόκτηση της βεβαίωσης επαγγελματικής κατάρτισης.
β) Επιτυχία στο Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης.
γ) Επιτυχία στο Πρακτικό Μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης.
Για το σκοπό αυτό, στον Ε.Ο.Π.Π., συγκροτείται Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) που έχει ως έργο την ευθύνη για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων, την εποπτεία, κατεύθυνση και συντονισμό του έργου των Περιφερειακών Εξεταστικών Επιτροπών Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.).
Οι Π.Ε.Ε.Π. έχουν ως έργο την οργάνωση και εφαρμογή των διαδικασιών των σχετικών με τις εξετάσεις στην περιφέρεια τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του Ε.Ο.Π.Π. και τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.
Η Πιστοποίηση Επαγγελματικής Κατάρτισης βασίζεται σε τελικές εξετάσεις Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο με βάση τον ισχύοντα, κατά την διεξαγωγή των εξετάσεων, Κανονισμό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι που απέτυχαν, μπορούν να συμμετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης χωρίς περιορισμό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται.
Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Πρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει την επιτυχία του στο μέρος αυτό για τις έξι (6) επόμενες διαδοχικές εξεταστικές περιόδους, κατά τη διάρκεια των οποίων συμμετέχει μόνο στις εξετάσεις του μέρους στο οποίο απέτυχε. Αν μέσα στο χρονικό διάστημα των έξι (6) επόμενων διαδοχικών εξεταστικών περιόδων δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιμασία, υποχρεούται, εφ' όσον επιθυμεί να καταστεί κάτοχος Διπλώματος ή Πιστοποιητικού, να επαναλάβει εκ νέου και τα δύο (2) μέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Θεωρητικό και Πρακτικό) με νέα αίτηση και νέα δικαιολογητικά, με βάση τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της νέας αυτής αίτησης.
Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Βοηθός Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής χρειάζεται να διαθέτει:
 • Επιχειρηματικότητα, βασικές γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων.
 • Στοιχεία διαμόρφωσης και προσδιορισμού του κόστους.
 • Δημιουργικότητα και αισθητική άποψη
 • Τεχνικές επικοινωνίας, βασικές αρχές Marketing & Marketing mix.
 • Γνώσεις των υλικών και συστατικών που χρησιμοποιεί για την παρασκευή γλυκών, Δεξιοτεχνία στα χέρια,
 • Ικανότητα υπολογισμού των υλικών και συστατικών των προϊόντων του, 
 • Δημιουργική φαντασία, 
 • Συνέπεια, 
 • Καλό συγχρονισμό και ικανότητα συνεργασίας, 
 • Σωματική αντοχή 
 • Εξυπηρετικότητα, ευγένεια και φιλικότητα
 • Υπομονή και ευσυνειδησία 
 • Αγάπη για την καθαριότητα και την τάξη,
Επαγγελματικές Προοπτικές: Η τουριστική βιομηχανία αποτελεί ένα χώρο που απασχολεί ένα μεγάλο ποσοστό του συγκεκριμένου επαγγελματικού κλάδου και έχοντας σταθερή ανάπτυξη, δίνει θετικές προοπτικές εξεύρεσης εργασίας στους ζαχαροπλάστες. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανάλωση γλυκών και διαφόρων παρασκευασμάτων ζαχαροπλαστικής είναι πάντα σταθερή και δεδομένου ότι οι καταναλωτές επιζητούν τη βελτίωση της ποιότητας αλλά και της αισθητικής στον τομέα αυτό, πιστεύουμε ότι η αγορά παραμένει πάντοτε ανοιχτή για άτομα με θεωρητικές γνώσεις, ειδικές δεξιότητες και πείρα στην παρασκευή εύγευστων και υγιεινών γλυκισμάτων.
Οι οικονομικές αποδοχές του Ζαχαροπλάστη θεωρούνται ικανοποιητικές. Πολλές φορές σχετίζονται με την ποιότητα της δουλειάς του, αλλά και τη φήμη και πελατεία του καταστήματος ή της επιχείρησης που εργάζεται. Ο Ζαχαροπλάστης εργάζεται ως υπάλληλος-τεχνίτης σε ζαχαροπλαστεία, σε ξενοδοχεία, σε εστιατόρια, σε εταιρείες έτοιμων γευμάτων, σε κρουαζιερόπλοια, ή ακόμη ως ελεύθερος επαγγελματίας διατηρώντας δική του επιχείρηση.
Ο κλάδος της αρτοποιίας - ζαχαροπλαστικής είναι ένας από τους δυναμικότερους κλάδους της βιομηχανίας - βιοτεχνίας των τροφίμων. Αριθμεί πάνω από 14.000 καταστήματα στα οποία απασχολούνται 60.000 - 65.000 άτομα. Το 90% των επιχειρήσεων αυτών είναι μικρές μονάδες στις οποίες απασχολούνται το πολύ μέχρι 5 άτομα. Μετά την απελευθέρωση του κλάδου που συντελέστηκε μόλις πριν μία 10ετία οι τάσεις που επεκράτησαν στη αγορά είναι οι παρακάτω:
Έντονη τάση εκσυγχρονισμού των μικρών αρτοποιείων με σύγχρονα μηχανήματα και συστήματα προβολής και προώθησης των προϊόντων τους.
Πολλαπλασιασμός των σημείων πώλησης των ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είσοδος των προϊόντων στα Super Markets. Ιδρύονται μονάδες παραγωγής μέσα σε μεγάλα καταστήματα.
Δημιουργούνται μεγάλες μονάδες ή επεκτείνονται τα ήδη υπάρχοντα αρτοποιεία με στόχο την κάλυψη των αναγκών της ζήτησης. Επίσης δημιουργούνται αλυσίδες franchise.Ανάπτυξη της αρτοβιομηχανίας και εξάπλωση των τυποποιημένων προϊόντων αρτοποιίας.
Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός αρτοποιού - ζαχαροπλάστη» μπορεί να εργαστεί σαν:
 • Αρτοποιός - Ζαχαροπλάστης.
 • Επιχειρηματίας.
 • Στέλεχος υπάρχουσας βιοτεχνικής μονάδας.
 • Στέλεχος στη βιομηχανία τροφίμων.
 • Υπεύθυνος ομάδας παραγωγής.
 • Υπεύθυνος εργαστηρίου δοκιμών και παραγωγής δειγμάτων.
 • Στέλεχος αλυσίδας καταστημάτων (αρτοποιείων).
 • Στέλεχος στη βιομηχανία παραγωγής πρώτων υλών
 • Υπεύθυνος εργαστηρίου δοκιμών πρώτων υλών.
 • Υπεύθυνος προώθησης πρώτων και βοηθητικών υλών. 
 • Στέλεχος αλυσίδων πολυκαταστημάτων:
 • Υπεύθυνος εργαστηρίου παραγωγής.
 • Υπεύθυνος προγραμματισμού παραγωγής.
 • Υπεύθυνος προμηθειών.
Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Η εργασία του τεχνικού ζαχαροπλαστικής τέχνης απαιτεί ιδιαίτερες χειρωνακτικές δεξιότητες και πολλές ώρες ορθοστασίας. Ο τεχνικός δουλεύει σε συνεργασία με άλλους υπαλλήλους και έρχεται σε επαφή με πολύ κόσμο. Το ωράριό του είναι ιδιαίτερα κουραστικό. Στην περίοδο των εορτών εργάζεται καθημερινά, Κυριακές και αργίες.
Εργάζεται στον κλειστό χώρο του εργαστηρίου σε χώρους άνετους, καθαρούς και με κατάλληλο εξοπλισμό, όπου όμως έχει να αντιμετωπίσει τη σωματική κούραση και τις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στο χώρο από το ψήσιμο των γλυκών.
Κατηγορία επαγγέλματος: