Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ειδικός Μάρκετινγκ

Γενική Περιγραφή: Ο Eιδικός Mάρκετινγκ διερευνά τη δυνατότητα προώθησης των πωλήσεων συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών μιας επιχείρησης και υποδεικνύει στον επιχειρηματία τρόπους, για να αυξήσει τις πωλήσεις στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Πρέπει να έχει άριστη γνώση των χαρακτηριστικών όλων των προϊόντων μιας επιχείρησης, των ιστορικών στοιχείων, των τάσεων και πιθανών εξελίξεων στην αγορά όπου αυτή δραστηριοποιείται. Επίσης, θα πρέπει να αξιολογεί αντικειμενικά το κόστος και το αποτέλεσμα της διαφήμισης και ακόμα να γνωρίζει τα θέματα προϋπολογισμού και τιμολόγησης. Επιπλέον, οφείλει να είναι εξοικειωμένος με όλες τις μεθόδους προώθησης και διαφήμισης προϊόντων ή υπηρεσιών, μέσα από το ραδιόφωνο, τις τηλεοπτικές και ταχυδρομικές καμπάνιες, τις τηλεφωνικές επαφές, τη διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής. Ως ερευνητής αγοράς, για να είναι σωστά προετοιμασμένος, αναλύει τα δημογραφικά στοιχεία, τα αποτελέσματα των πωλήσεων και παρακολουθεί τον ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας. Καταγράφει και αναλύει τους λόγους που οδηγούν έναν πελάτη στην απόρριψη ή την προτίμηση ενός προϊόντος, ή μιας προσφερόμενης υπηρεσίας.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Ειδικός Μάρκετινγκ είναι απόφοιτος του Τμήματος Επιχειρησιακής Έρευνας και Προώθησης Πωλήσεων (Μάρκετινγκ) των ΑΕΙ, του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης των ΤΕΙ, αντίστοιχων τμημάτων δημόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ και Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών. Οι παραπάνω σπουδές δεν είναι μονόδρομος για την είσοδο στο συγκεκριμένο χώρο. Απόφοιτοι και άλλων σχολών με γνώσεις, για παράδειγμα, ιστορίας, ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, οικονομικών, μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις στον κλάδο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να απαιτηθούν ειδικές σπουδές και προσόντα, όπως στη χημική βιομηχανία, στην ιατρική βιοτεχνολογία, στη βιομηχανία των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Υπάρχουν, επίσης, υπεύθυνοι προώθησης πωλήσεων χωρίς ιδιαίτερη εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν αποκτήσει σχετική εμπειρία στην πράξη. Η γνώση ξένων γλωσσών και ιδίως της αγγλικής είναι απαραίτητη.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Χαρακτηριστικά που πρέπει να διακρίνουν όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με το χώρο των πωλήσεων είναι:

  • Δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση
  • Επαγωγική, αναλυτική σκέψη και κριτική ικανότητα
  • Ευελιξία και ικανότητα πειθούς
  • Διαπραγματευτική ικανότητα
  • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
  • Επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Σήμερα, υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας στον κλάδο, αλλά και μεγάλη προσφορά στελεχών, με αποτέλεσμα οι προοπτικές απασχόλησης να είναι μέτριες. Η επαγγελματική και οικονομική εξέλιξη των αντίστοιχων στελεχών είναι ανάλογη των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται. Ο Ειδικός Μαρκετινγκ μπορεί να αναζητήσει απασχόληση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα για τη στελέχωση των αντίστοιχων τμημάτων, καθώς και σε διαφημιστικές εταιρείες που αναλαμβάνουν συνολικά την προβολή και προώθηση εταιρειών και προϊόντων.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο καθορισμός της πολιτικής της έρευνας για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα και ευθύνη στους Ερευνητές Αγοράς. Η δουλειά τους αξιολογείται άμεσα από τα αποτελέσματα στις πωλήσεις, γεγονός που δημιουργεί ένταση και άγχος. Η συνεργασία με διάφορα άλλα στελέχη της επιχείρησης είναι πολύ συχνή και πολλές φορές δημιουργείται η ανάγκη μετακίνησης για την επίτευξη συμφωνιών και παράστασης σε εκδηλώσεις προβολής.

Το εργασιακό περιβάλλον των στελεχών αυτών είναι κατά κύριο λόγο ο χώρος των γραφείων της επιχείρησης. Ο κλάδος των πωλήσεων είναι τέτοιος, που ευνοεί την εύκολη μετακίνηση από τη μία εταιρεία στην άλλη, φαινόμενο που παρατηρείται συχνά. Από την άλλη πλευρά, επίσης συνηθισμένο είναι και το φαινόμενο των απολύσεων, σε περίπτωση που τα αποτελέσματα είναι κατώτερα των αναμενομένων.