Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Εθνολόγος-Λαογράφος

Γενική Περιγραφή: Ο Λαογράφος-Εθνογράφος είναι ο κοινωνικός επιστήμονας που μελετά τις εκδηλώσεις ενός λαού ή έθνους, οι οποίες συνδέονται με την παράδοση και τον πολιτισμό του. Συγκεκριμένα, εξετάζει τα λαϊκά πολιτισμικά στοιχεία του λαού που ερευνά, τις παραδόσεις, τις δοξασίες, την κουλτούρα, τα ήθη, τα έθιμα, τις συνήθειες ή νοοτροπίες και τα μνημεία λόγου και τέχνης. Το έργο του Λαογράφου είναι πολύ σημαντικό για κάθε κοινωνία, δεδομένου ότι αυτός καταγράφει, μελετά και διασώζει την πολιτιστική κληρονομιά και τις παραδόσεις κάθε λαού.

Εξοπλισμός και Μέσα: Οι μέθοδοι συλλογής στοιχείων που χρησιμοποιεί ένας Λαογράφος είναι η συνέντευξη με άτομα του ερευνούμενου πληθυσμού, η προσωπική παρατήρηση, η βιβλιογραφική έρευνα, οι επιτόπιες και άλλου είδους έρευνες.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Λαογράφος-Εθνογράφος μπορεί να είναι απόφοιτος των πανεπιστημιακών τμημάτων της Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Λαογραφίας, ή Ιστορίας-Εθνολογίας.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Τον Λαογράφο-Εθνογράφο χαρακτηρίζει:

  • Αγάπη για την έρευνα
  • Επιμονή και υπομονή 
  • Παρατηρητικότητα, συγγραφική ικανότητα, καθώς και βαθύ ενδιαφέρον για τον πολιτισμό και την ιστορία
  • Ενδιαφέρον για την Ιστορία, την Ανθρωπολογία, την Κοινωνιολογία, την Κοινωνική Ψυχολογία
  • Γνώση μεθοδολογίας έρευνας και ηλεκτρονικής επεξεργασίας στοιχείων
  • Ευχέρεια στην επικοινωνία.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Παρά το ότι είναι αναγκαία η μελέτη της ιστορικής πορείας ενός λαού, δεν προσφέρονται πολλές θέσεις απασχόλησης για το Λαογράφο-Εθνογράφο. Οι επαγγελματίες Λαογράφοι-Εθνογράφοι απασχολούνται σε ερευνητικά κέντρα, επιστημονικά ιδρύματα, μουσεία, πολιτιστικούς φορείς και οργανισμούς. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με το συγγραφικό έργο αλλά και τη διδασκαλία.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Λαογράφος μπορεί να εργάζεται σε κλειστό χώρο, γραφείο ή βιβλιοθήκη, αλλά και σε ανοιχτό χώρο, κατά τη διάρκεια της έρευνας. Οι συνθήκες εργασίας δυσκολεύουν, όταν ταξιδεύει ή μετακινείται ιδιαίτερα σε υποανάπτυκτες ή εξωτικές χώρες.