Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Δικαστής

Γενική Περιγραφή: Ο Δικαστής απονέμει δικαιοσύνη και ορίζει την ποινή οποιουδήποτε κριθεί ένοχος, εφαρμόζοντας τη νομοθεσία του κράτους που ανήκει. Είναι κρατικός λειτουργός με σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του κράτους. Ειδικότερα, ο Δικαστής διαβάζει ή ακούει τους ισχυρισμούς του ενάγοντα (το πρόσωπο που έχει κάνει την αγωγή) και αποφασίζει κατά πόσο αυτοί επαρκούν για να οδηγηθεί η υπόθεση στο δικαστήριο. Εξετάζει τα στοιχεία που αφορούν δικαστικές υποθέσεις, προκειμένου να αποφασίσει αν τα στοιχεία αυτά υποστηρίζουν τις κατηγορίες. Επιβλέπει και διευθύνει τις διαδικασίες κατά τη διάρκεια μιας δίκης. Αποφασίζει για την τελική εκδίκαση, αναβολή ή διακοπή μιας δίκης, ορίζει τις ποινές σύμφωνα με το νόμο για όσους κριθούν ένοχοι, καθορίζει το ύψος των αποζημιώσεων προς τα θύματα ή δίνει αναστολή για διάφορες ποινές. Οι Δικαστές στο Εφετείο αποφασίζουν τελεσίδικα για κάθε δικαστική υπόθεση.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Ο Δικαστής πρέπει να διαθέτει ελληνική ιθαγένεια για να εισαχθεί στο δικαστικό κλάδο. Αφού τελειώσει την πρακτική του άσκηση ως δικηγόρος και του έχει χορηγηθεί η άδεια άσκησης επαγγέλματος, δίνει εξετάσεις για την εισαγωγή του στη Σχολή Δικαστών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή του στη σχολή είναι να έχει συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας του. Μετά την αποφοίτησή του από τη Σχολή, πρέπει να κάνει πρακτική άσκηση για δεκαοχτώ μήνες. Ο διορισμός του γίνεται κατόπιν προκήρυξης σχετικού διαγωνισμού.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Δικαστής είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής των Πανεπιστημίων και της Σχολής Δικαστών.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Δικαστής πρέπει να διαθέτει:

  • Βαθιά γνώση των νόμων και του Συντάγματος
  • Ευρύτατη παιδεία και κοινωνική μόρφωση
  • Υπομονή, ψυχραιμία, συναισθηματική σταθερότητα, νηφαλιότητα και ανεξαρτησία
  • Αμεροληψία και η αντικειμενικότητα
  • Ευχέρεια στη γραφή και ομιλία της ελληνικής γλώσσας
  • Κριτική και δημιουργική σκέψη
  • Ικανότητα σύνθεσης και οργάνωσης των πληροφοριών
  • Σταθερή προσήλωση στους νόμους και το Σύνταγμα.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Οι οργανικές θέσεις Δικαστών είναι καθορισμένες και περιορισμένες, αλλά και ο ρυθμός αποφοίτησης από τις Σχολές Δικαστών είναι αντίστοιχος. Ο αριθμός των Δικαστών δεν μπορεί να διευρυνθεί πέρα από ορισμένα όρια. Οι Δικαστές απασχολούνται αποκλειστικά στο δημόσιο τομέα. Μερικές φορές, μετά τη συνταξιοδότησή τους, μπορεί να εργαστούν και ως νομικοί σύμβουλοι σε οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Δικαστής εργάζεται στις αίθουσες δικαστηρίων ή σε γραφεία, όπου προσπαθεί να διευθετήσει συγκρούσεις και διαμάχες. Συχνά αντιμετωπίζει ανθρώπους που μπορεί να βρίσκονται σε μεγάλη ένταση και άγχος, να είναι θυμωμένοι, δυσαρεστημένοι ή ακόμα και επιθετικοί. Επίσης, αναγκάζεται να εργάζεται πολλές ώρες στο σπίτι του, μελετώντας προκαταρκτικά τις δικογραφίες.

Η εργασία του Δικαστή χαρακτηρίζεται από άγχος, ένταση και υψηλή ευθύνη, καθώς οι αποφάσεις που πρέπει να πάρει μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες στη ζωή κάποιων ανθρώπων (για παράδειγμα, στέρηση της ελευθερίας, χρηματικές ποινές κ.ά.). Άγχος, επίσης, προκαλεί και το γεγονός ότι οι αποφάσεις αυτές πρέπει να είναι δίκαιες, σωστές και πάντα με ακριβή εφαρμογή των σχετικών νόμων. Οι συνέπειες κάποιας λανθασμένης δικαστικής απόφασης μπορεί να αποβούν μοιραίες για τη ζωή κάποιου ατόμου. Ο Δικαστής εργάζεται περισσότερο ατομικά, η συνεργασία του όμως με διαφορετικούς συναδέλφους, εισαγγελείς, αστυνομικούς, δικηγόρους, εκπροσώπους αρχών, γραμματείς και αντιδίκους είναι μέσα στην καθημερινότητα του επαγγέλματος.

Κατηγορία επαγγέλματος: