Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Διαχειριστής Logistics

Γενική Περιγραφή: Ο Διαχειριστής Διανομής οργανώνει την προμήθεια, διακίνηση και αποθήκευση αγαθών/πρώτων υλών. Συντονίζει τη ροή των πρώτων υλών και των προϊόντων από το στάδιο της παραγωγής μέχρι τον πελάτη, ώστε το κατάλληλο προϊόν ή η πρώτη ύλη να βρίσκεται στο σωστό σημείο, στον απαιτούμενο χρόνο και σε λογικό κόστος. Ο όρος που συνήθως αποδίδεται στον Διαχειριστή Διανομής και είναι αποδεκτός από τους περισσότερους είναι Διαχειριστής Logistics.

Ο Διαχειριστής Διανομής έχει πολλαπλά καθήκοντα. Αρχικά, προγραμματίζει τις απαραίτητες προμήθειες των πρώτων υλών για την παραγωγή του αγαθού. Στη συνέχεια, συντονίζει τη μεταφορά, τον εκτελωνισμό και την αποθήκευση των πρώτων υλών και των έτοιμων εμπορευμάτων. Μόλις δεχτεί μία παραγγελία, συντονίζει τη συσκευασία και την αποστολή της, ώστε να φτάσει στην ώρα της και σωστά. Στη συνέχεια, προϋπολογίζει το κόστος και αναπτύσσει νέα επιχειρηματικά σχέδια, προκειμένου και οι πελάτες να είναι ευχαριστημένοι και το τελικό προϊόν να είναι σε σχετικά χαμηλή τιμή.

Εξοπλισμός και Μέσα: Στη δουλειά του χρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό ηλεκτρονικό υπολογιστή και διάφορα τηλεπικοινωνιακά συστήματα.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για να ακολουθήσει κανείς το επάγγελμα αυτό, δεν απαιτείται να έχει κάποιο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό τίτλο. Σπουδές σε οικονομικά ή συστήματα οργάνωσης, καθώς και τεχνικές γνώσεις γύρω από συστήματα και μηχανήματα παραγωγής θεωρούνται επαρκή προσόντα. Σε επίπεδο ΑΕΙ, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, υπάρχουν εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών που διδάσκουν την επιστήμη της διαχείρισης διανομής. Απαραίτητες είναι οι γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή, της αγγλικής γλώσσας και διεθνών κανονισμών.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Διαχειριστής Διανομής χρειάζεται να διαθέτει:

  • Οργανωτική, συντονιστική και διοικητική ικανότητα, αποφασιστικότητα στην εφαρμογή λύσεων, καθώς και ικανότητα σύλληψης ιδεών
  • Κοινωνικότητα, ευελιξία, ευρηματικότητα, ενθουσιασμό, ενέργεια, αποφασιστικότητα
  • Διοικητική ικανότητα 
  • Καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή, συστημάτων παραγωγής και μεταφορών.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Με την αύξηση του εμπορίου και της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και με την ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων, οι προοπτικές για το επάγγελμα διαφαίνονται θετικές. Οι αμοιβές θεωρούνται ικανοποιητικές και μπορεί να φτάσουν σε υψηλά επίπεδα. Οι Διαχειριστές Διανομής μπορούν να απασχοληθούν στον ιδιωτικό τομέα σε εξειδικευμένες εταιρείες παροχής υπηρεσιών διανομής. Οι εταιρείες αυτές αναλαμβάνουν όλη τη διαδικασία διανομών για λογαριασμό άλλων εταιρειών. Παράλληλα, είναι δυνατόν να απασχοληθούν σε βιομηχανικές επιχειρήσεις και σούπερ μάρκετ, ή άλλες μεγάλες εταιρείες λιανικής πώλησης. Μετά από πολλά χρόνια προϋπηρεσίας, είναι δυνατή η απασχόληση σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων. Απαραίτητο προσόν, πάντως, για την ανάληψη διευθυντικών καθηκόντων θεωρείται η προϋπηρεσία στον κλάδο σε όλα στάδια της εργασίας.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Η δουλειά του Διαχειριστή Διανομής είναι πολύπλοκη και έχει πολλές ευθύνες. Ορισμένες φορές απαιτείται νυχτερινή εργασία και ταξίδια στο εξωτερικό και το εσωτερικό. Ο Διαχειριστής Διανομής συνεργάζεται με υπεύθυνους αποθηκών, οδικούς μεταφορείς και συχνά έρχεται σε επαφή με πελάτες. Η εργασία εκτελείται συνήθως σε χώρο γραφείου, αλλά αρκετές φορές απαιτείται η παρουσία του στις αποθήκες της επιχείρησης.