Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Διαιτολόγος - Ειδικός Εφαρμογών Διαιτητικής

Γενική Περιγραφή: Ο Διαιτολόγος καθορίζει και προτείνει τρόπους διατροφής με σκοπό να βοηθήσει τους ανθρώπους να ανακτήσουν ή να διατηρήσουν την υγεία και την καλή σωματική τους κατάσταση. Όταν εργάζεται στο Tμήμα Διατροφής νοσοκομείων-θεραπευτηρίων οργανώνει τη ροή της διαιτολογικής μονάδας, δηλαδή σχεδιάζει, υποστηρίζει και εποπτεύει την εκτέλεση θεραπευτικών προγραμμάτων διατροφής των ασθενών, σχεδιάζει και εποπτεύει την εκτέλεση ειδικών θεραπευτικών σχημάτων με βάση την ιατρική διάγνωση, εκτιμά την κατάσταση θρέψης των ασθενών και ιδιαίτερα αυτών που νοσηλεύονται σε ειδικές μονάδες και εφαρμόζει μεθόδους διατροφικής υποστήριξης. Ακόμη, συμμετέχει στην ιατρική επίσκεψη και πλαισιώνει τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία, συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα ή μελέτες, είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, εκπαίδευση και διοίκηση όλων όσοι απασχολούνται στο Τμήμα Διατροφής.

O Διαιτολόγος που ασκεί ελεύθερο επάγγελμα διατηρεί αρχείο με τα ιατρικά ιστορικά και τις δίαιτες των πελατών του, αξιολογεί και εκτιμά την κατάσταση θρέψης τους με βάση τις σωματομετρικές και εργαστηριακές παραμέτρους, καθορίζει τη διαιτητική αγωγή και συντάσσει πρόγραμμα διατροφής, παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης των πελατών με επιστημονικές μεθόδους και τους εκπαιδεύει ατομικά ή ομαδικά για τη διαμόρφωση μιας σωστής διατροφικής αγωγής.

Εξοπλισμός και Μέσα: Για την εργασία του ο Διαιτολόγος χρησιμοποιεί ζυγό μέτρησης σωματικού βάρους, αναστημόμετρο, μανόμετρο, λιπομετρητή, συσκευές μέτρησης μεταβολικού ρυθμού, εκπαιδευτικό υλικό και Η/Υ.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για την άσκηση του επαγγέλματος του Διαιτολόγου απαιτείται πτυχίο από τα αντίστοιχα Τμήματα του Πανεπιστημίου, τα Τμήματα Διατροφής των ΤΕΙ και τα αντίστοιχα Τμήματα των δημόσιων ή ιδιωτικών ΙΕΚ και των ΤΕΕ.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Διαιτολόγος θα πρέπει να διαθέτει:

  • Κατανόηση, ευαισθησία, εγκαρδιότητα, ακρίβεια και οργανωτικές ικανότητες
  • Υψηλό αίσθημα ευθύνης και συνέπειας
  • Ικανότητα επικοινωνίας και συμβουλευτικής
  • Υπομονή, κατανόηση και ικανότητα πειθούς για την αναγκαιότητα των συμβουλών του στις αλλαγές των διατροφικών συνηθειών
  • Ικανότητα συνεργασίας με άλλους ειδικούς.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Οι προοπτικές απασχόλησης των Διαιτολόγων θεωρούνται πολύ θετικές λόγω της ευαισθητοποίησης του κόσμου για σωστή διατροφή και τη συμβολή της στην υγεία. Οι αποδοχές του Διαιτολόγου θεωρούνται υψηλές, ιδιαίτερα για όσους δραστηριοποιούνται στο ελεύθερο επάγγελμα. Οι απόφοιτοι των ΑΕΙ και ΤΕΙ μπορούν να ανοίξουν δικό τους Ινστιτούτο Διαιτολογίας, ενώ από Τμήματα των ΙΕΚ μπορούν να εργαστούν εκεί ως βοηθοί. Ένας διαιτολόγος μπορεί να εργαστεί σε νοσοκομεία, φοιτητικές εστίες, κέντρα υγείας, κλινικές, θεραπευτήρια, κατασκηνώσεις, παιδικούς σταθμούς, αθλητικά κέντρα, κέντρα αδυνατίσματος, ερευνητικά κέντρα, ξενοδοχεία και ως ελεύθερος επαγγελματίας παρέχοντας συμβουλές σωστής διατροφής.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Διαιτολόγος εργάζεται σε κλειστούς χώρους, καθαρούς, χωρίς κινδύνους και ειδικά ωράρια. Έρχεται σε επαφή με τους ασθενείς και τους πελάτες και ταυτόχρονα συνεργάζεται με τους γιατρούς και τις νοσοκόμες. Κάποιες φορές μετακινείται για εργασία σε συναφείς χώρους ή για την παρακολούθηση συνεδρίων ή σεμιναρίων.

Επαγγελματικές Οργανώσεις: Ο επαγγελματίας Διαιτολόγος εγγράφεται στον Πανελλήνιο Σύλλογο Διαιτολόγων, έπειτα από υποχρεωτική προϋπηρεσία δύο μηνών.